Schulden? Doe er wat aan!

Foto: CC0 via Pixabay

Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of lopen de kans die te krijgen.

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; ze kunnen het begin zijn van grote financiële problemen.

Maar mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op.

Is dit herkenbaar voor u?

De gemeente kan hulp bieden. Kijk op www.komuitjeschuld.nl of bel het verkorte nummer van de gemeente: 14046.

Reacties

0