Coalitie gemeenteraad Sittard-Geleen is meerderheid nu echt kwijt

Foto: SGN/Gemeente Sittard-Geleen

De coalitie van gob, GroenLinks, PvdA, DNA en VVD is haar magere meerderheid van één raadszetel nu definitief kwijt.

Angelique Fredrix-Pilon stapte op 4 juli jongstleden uit de raadsfractie van DNA.

“Aanleiding voor deze beslissing is gelegen in enerzijds het ingediende DNA-amendement namens de hele coalitie met betrekking tot de parkeerproblematiek in het Centrum van Geleen, (hetgeen totaal haaks staat op het eerder ingenomen fractiestandpunt), anderzijds het fundamentele en structurele verschil van inzicht over de toekomstvisie van DNA. Dit heeft helaas tot een onherstelbare breuk in vertrouwen geleid,” zo meldt zij in een brief aan griffie.

Volgens Fredrix is uit de gesprekken die ze de afgelopen weken heeft gevoerd duidelijk geworden dat haar beslissing om uit de DNA-fractie te stappen door veel inwoners en ondernemers wordt gewaardeerd.

Uit haar brief blijkt dat zij verdergaat als onafhankelijke fractie, met steun van de burgerraadsleden mr. Peter de Coninck en mr. Lars Bruls. Onder welke naam de fractie gaat opereren is nog niet duidelijk.

Ze geeft verder aan per dossier op zoek te willen gaan naar consensus en te beoordelen welke beslissing voor Sittard-Geleen de beste lijkt, los van de vraag of een voorliggend voorstel van de coalitie of de oppositie afkomstig is.

In haar brief geeft Fredrix ook aan “de noodzaak van een bredere coalitie” te onderschrijven. De oppositiepartijen CDA, D66, Stadspartij, PVV, SPA en 50PLUS gaven onlangs aan te streven naar een zo breed mogelijke coalitie met vijf full-time wethouders, één per partij.

Cookieinstellingen