Expositie in Mariapark: 75 jaar Vrijheid

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Tot en met 29 september kunt u in het Mariapark aan de Oude Markt in Sittard de expositie ’75 jaar Vrijheid’ bezoeken.

De expositie bestaat uit beeldend werk en gedichten van leerlingen van Trevianum Scholengroep Sittard. De werkstukken zijn uitgevoerd door leerlingen in de leeftijd van twaalf tot zeventien jaar.

“Hoewel de werkstukken in een relatief kort tijdsbestek tot stand moesten komen, kunnen we niet anders dan concluderen dat de leerlingen vol overgave gewerkt hebben en tot beeldend goede resultaten gekomen zijn,” zo melden de organisatoren van de expositie.

De werken zijn een afspiegeling van de verschillende manieren waarop het thema 75 jaar Vrijheid in de diverse jaarlagen is geïnterpreteerd. Er zijn realistische en geabstraheerde werken, grafiek, tekeningen, schilderijen op doek, en beelden van klei. Er zijn werken die het verdriet om de gevallenen en de verschrikkingen van een oorlog verbeelden en werken waar de nadruk ligt op bevrijding, vrijheid en vreugde.

Leerlingen van de brugklas verwoordden bij het vak Nederlands hun gedachten over het onderwerp ‘vrijheid’ in een gedicht. Een aantal van deze gedichten wordt in deze expositie getoond.

De leerlingen van de onderbouw hebben voor de beeldende vakken werkstukken gemaakt in verschillende technieken. Gedachten en emoties
werden in beeld gebracht, niet alleen het thema ’75 jaar bevrijding’, maar ook ‘vrij zijn’ en ‘vrijheid in het hedendaagse leven’ kwamen aan bod. De werken van deze groepen zijn dan ook zeer divers.

Voor de vierde en vijfde klassen was een originele foto van de bevrijding van Sittard en Geleen het uitgangspunt. Zij moesten deze
foto, of een fragment daarvan, zo realistisch mogelijk uitwerken in zwart-wit. Vanuit deze foto gingen ze op zoek naar hun eigen definitie van bevrijding of vrijheid. Deze werd uitgevoerd in kleur en zodanig in de voorstelling verweven, dat in het eindresultaat beide elementen één geheel vormen.

Officiële opening

De expositie is nu al te bezichtigen, maar wordt dinsdagmiddag om 15:00 uur feestelijk geopend. Na korte toespraken van de heer l’Herminez (bestuurder Scholengroep Trevianum) en de heer Simons (docent expressievakken) wordt de expositie officieel geopend door burgemeester Sjraar Cox. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Cookieinstellingen