Bestuurlijke impasse Sittard-Geleen houdt aan

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Er komt wat het CDA betreft enkel een brede coalitie met gob én CDA wanneer die vorm krijgt volgens het door de oppositie voorgestelde ‘5-wethoudersplan’.

Die conclusie kan worden getrokken uit de brief die CDA-fractievoorzitter Andries Houtakkers heeft gestuurd aan informateurs/adviseurs Ellen van den Hoven en Chris Rutten.

Bij het 5-wethoudersplan wordt een zo breed mogelijke coalitie gevormd, waarin zowel het gob als het CDA elk één wethouder aanleveren. De drie andere wethoudersposten moeten door de aan de coalitie deelnemende kleinere partijen worden ingevuld. Zo ontstaat een soort van ‘zakenkabinet’ dat voor haar voorstellen in de raad actief op zoek moet gaan naar meerderheden. Daarbij geldt het bestaande raadsprogramma als basis.

Het gob wil niet aan deze 5-wethoudersvariant, waarin wat het CDA betreft geen plaats meer is voor de huidige wethouder Middelen (Pieter Meekels, gob), maar zegt aan een brede coalitie met CDA te willen meewerken, waarbij de portefeuilles opnieuw worden verdeeld en waarbij mogelijk de portefeuille van de wethouder Middelen wordt opgesplitst.

Het CDA houdt echter vast aan de 5-wethoudersvariant en vraagt de informateurs/adviseurs om deze variant in de verdere onderzoeken te betrekken. Voor elke andere brede coalitie met gob en CDA als ‘dragende kern’ ontbreekt van de zijde van het CDA het vertrouwen. Het CDA onderstreept in de brief verder er niet de oorzaak van te zijn dat de coalitie uiteen is gevallen : “daarvoor zullen de huidige coalitiepartijen de hand in eigen boezem moeten steken”.

Ondertussen duurt de bestuurlijke crisis in Sittard-Geleen voort. Die crisis begon op 4 juli met het uiteenvallen van de raadsfractie van coalitiepartij DNA. Daarmee raakte de coalitie haar fragiele meerderheid van één raadszetel kwijt.

Naar aanleiding van de brief van het CDA heeft burgemeester Sjraar Cox in een reactie naar alle fracties laten weten de ontwikkelingen “bijzonder teleurstellend” te vinden en over de ontstane “niet-aanvaardbare situatie” overleg te hebben gevoerd met de Gouverneur. De burgemeester nodigt daarom vertegenwoordigers van alle raadsfracties uit voor een besloten overleg op maandag 23 september. “Er is één vraag die ik beantwoord wens te zien: blijven we pruttelen of gaan we werken, mouwen opstropen en datgene doen wat onze inwoners verwachten: de stad besturen.”

Reacties

0