Werkzaamheden Oostelijke Schootsvelden liggen op schema

De werkzaamheden op de Oostelijke Schootsvelden (langs de wal Fort Sanderbout) in Sittard liggen op schema.

Na een uitvoerig archeologisch onderzoek werd begonnen met het grondwerk voor de aanleg van de dubbele gracht langs Fort Sanderbout en de (droge) gracht langs de President Kennedysingel. Het grondwerk is nu nagenoeg achter de rug.

Eind november zijn de werkzaamheden naar verwachting klaar. Nu rest nog de afwerking van het gebied (inzaaien gras) en de aanleg van een fietspad langs de dubbele gracht van de Paardestraat naar de President Kennedysingel/parkeerterrein Putstraat.

Hagen

De hagen bij de parkeerplaats worden uit veiligheidsoverwegingen teruggesnoeid naar een hoogte van één meter. Daardoor is er vanaf de parkeerplaats goed zicht op de tuinen. Ter hoogte van het wandelpad door de tuinen wordt tijdelijk een stukje haag verwijderd. Dit is nodig voor de aanleg van een rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de haag weer aangeplant. Ook elders in het gebied worden dit najaar nieuwe stukjes haag geplant op plekken waar nu gaten in de hagen zijn. De haagstructuur blijft dus behouden.

Riool

De rioolbuizen die worden aangelegd in de Oostelijke Schootsvelden voeren overtollig regenwater uit de grachten af naar de Molenbeek. Het regenwater komt dus niet terecht in het vuilwaterriool. Dat is wel zo duurzaam.

Waarschuwing voor bezoekers van het gebied

In het gebied waar gegraven wordt liggen rijplaten voor het werkverkeer. De aannemer heeft gemeld dat hier soms mensen overheen lopen, als korte route op weg naar de volkstuinen. Dit is niet de bedoeling want het is gevaarlijk. De chauffeurs van de graafmachines hebben tijdens hun werk niet altijd voldoende overzicht op de omgeving.

Reacties