Miljoenen mensen ontvingen NL-Alert controlebericht

Foto: NL-Alert

Vandaag ontvingen ongeveer 12 miljoenen Nederlanders een NL-Alert controlebericht op hun mobiele telefoon.

De overheid stuurt elk half jaar een dergelijk controlebericht uit. Dat gebeurt steevast om 12:00 uur op de eerste maandag van juni en op de eerste maandag van december, gelijk met de maandelijkse test van het sirenealarm. Het controlebericht verscheen ook op digitale reclamezuilen en op displays in het openbaar vervoer.

Wie geen controlebericht heeft ontvangen moet even checken of zijn of haar telefoon is ingesteld om NL-Alerts te ontvangen. Kijk voor meer informatie over het verzenden van het controlebericht door de overheid op crisis.nl.

Middels NL-Alerts kunnen mensen in de directe omgeving van een calamiteit worden gewaarschuwd voor situaties die levensbedreigend zijn of die de gezondheid kunnen schaden, zoals bijvoorbeeld het vrijkomen van een gevaarlijke stof op een chemische complex of een grote brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen.

Reacties