Bekendmakingen d.d. 18-12-2019

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 2. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Van den Bosch Transporten B.V., onder meer kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 910
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Marktpad
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 3. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn Van den Bosch Transporten B.V., onder meer kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 910
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Marktpad
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 4. Provincie Limburg, omgevingsvergunning VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 5. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Urmonderbaan
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 6. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Geleen, Urmonderbaan
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0527, Gruizenstraat ong, 6131 EH Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Gruizenstraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0462, Grote Tienden 22, 6124 CA Papenhoven
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Papenhoven, Grote Tienden
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0507, Bovenstraat/ Provinciale weg ong., 6141 CC Limbricht
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Limbricht, Bovenstraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0517, Limbrichterstraat 5, 6131 EA Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Limbrichterstraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0519, Dr. Nolenslaan 117, 6136 GM Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Dr. Nolenslaan
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0491, Geldersestraat 32, 6136 AT Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Geldersestraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0516, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Kerkepad
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0361, Rijksweg Zuid 301, 6161 BN te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg Zuid
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0473, Heijdenpad 4, 6151 BL Munstergeleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Munstergeleen, Heijdenpad
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0478, Kerkplein 1, 6131 ES Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Kerkplein
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 17. Besluit van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent het verlenen van ondermandaat aan de adjunct secretaris/directeur bedrijfsvoering
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0520, Agricolastraat 73, 6131 JW Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Agricolastraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0524, Agricolastraat 73, 6131 JW Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Agricolastraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dossiernummer WVGS19.016, diversen adressen, Born en Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Dr. Hub van Doorneweg, Leonard Langweg, Sittard,…
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 21. Besluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Urmond, Stein, Elsloo, Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport,…
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0525, Markt 17, 6131 EK Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Markt
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 23. Instellen van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om19.0501, Potterstraat 78, 6165 AG Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Potterstraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0490, Markt 32, 6131 EL Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Markt
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0495, Steenweg 8, 6131 BE Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Steenweg
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0523, Rosmolenstraat 19, 6131 HW Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Rosmolenstraat
  Publicatiedatum: 18-12-2019
 28. Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Puth, Sweikhuizen,…
  Publicatiedatum: 17-12-2019
 29. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Helstraat
  Publicatiedatum: 17-12-2019
 30. Bekendmaking
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Helstraat
  Publicatiedatum: 17-12-2019
 31. Openstellingsbesluit 2019 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Puth, Sweikhuizen,…
  Publicatiedatum: 16-12-2019
 32. Algemene voorwaarden parkeervergunningen Sittard-Geleen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 16-12-2019
 33. Algemene voorwaarden parkeergarages behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 16-12-2019
 34. Algemene voorwaarden parkeergarages Sittard-Geleen behorende bij parkeerabonnementen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 16-12-2019
 35. Aanwijzingsbesluit provinciesecretaris
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Puth, Sweikhuizen,…
  Publicatiedatum: 13-12-2019
 36. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Puth, Sweikhuizen,…
  Publicatiedatum: 13-12-2019
 37. Regeling op het budgethouderschap
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Puth, Sweikhuizen,…
  Publicatiedatum: 13-12-2019
 38. Gemeente Sittard-Geleen – verzoek en ontwerpbeschikking – hogere grenswaarden – Wehrerweg 231-233, Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Wehrerweg
  Publicatiedatum: 13-12-2019
 39. Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg december 2019
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Puth, Sweikhuizen,…
  Publicatiedatum: 12-12-2019

Reacties