Landelijk leider Leger des Heils opent ontmoetingswinkel ‘De Koempel’ in Geleen

Foto: Leger des Heils

Op zaterdag 18 januari om 13:00 uur opent Hannelise Tvedt, Kommandant van het Leger des Heils in Nederland, officieel ontmoetingswinkel ‘De Koempel’ in de wijk Lindenheuvel in Geleen.

Een aantal bewoners van de wijk is een samenwerking aangegaan met de grootste zorgorganisatie van Nederland. De Koempel is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en gratis koffie en thee beschikbaar is. Daarnaast is er ook persoonlijke aandacht. In de winkel wordt goed gesorteerde 2e hands kleding verkocht.

De Koempel zal open zijn op dinsdagmorgen van 10:00-13:00 uur, op woensdag van 13:00 – 16.00 uur en op vrijdag van 10:00-13:.00 uur. Ontmoetingswinkel De Koempel is gevestigd aan de Anjelierstraat 13 in Geleen.

Hannelise Tvedt is sinds medio 2018 landelijk leider van het Leger des Heils. Zij is afkomstig uit Denemarken. Hannelise is een goede bekende in Nederland: eerder heeft zij hier de functie van chef-secretaris bekleed. Voor haar komst naar Nederland gaf zij leiding aan het Leger des Heils in Denemarken en Groenland. Haar kijk op het Leger verwoordt zij als volgt: “We zijn een echt leger en zijn in oorlog. Er is veel ellende en onrecht en dat moet bestreden worden.” Zo waarschuwt ze voor een toename van eenzaamheid. Volgens haar volksziekte nummer één.

Het Leger des Heils is de grootste zorgorganisaties van ons land. Het is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het Leger des Heils is onderverdeeld in verschillende stichtingen. De grootste zijn het Kerkgenootschap en het maatschappelijk werk. In totaal werken er ruim 6.000 mensen bij het Leger des Heils. Zij werken in één van de 239 vestigingen. Het maatschappelijk werk, bekend als de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op hen doen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Het Leger des Heils is ook voor een belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. Zij zetten zich gedreven en vasthoudend in voor hun medemens, direct – als hulpverlener – of indirect, bijvoorbeeld in de facilitaire ondersteuning of in de verschillende samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Reacties