Terugblik op 25 jaar Stichting Sittard-Rosa-Lima

Foto: Sittard-Rosa-Lima / Sittard-geleen.nieuws.nl

In 1993, het jaar waarin werd gevierd dat Sittard 750 jaar geleden stadsrechten verwierf, werd de Stichting Sittard-Rosa-Lima opgericht.

De stichting is, zoals in 2019 werd aangekondigd, per 1 januari opgeheven. De afgelopen 25 jaar werd geld bijeen gebracht voor projecten die pater Jan Brinkhof ondernam in Comas, een sloppenwijk in de Peruaanse hoofdstad Lima.

Tijdens haar bestaan heeft de stichting, met dank aan donateurs, verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen en gemeente in totaal 900.000 euro kunnen investeren. Daarmee werden 23 gaarkeukens/eetplaatsen), 5 onderkomens voor vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen, 3 jongerencentra en een aantal kleinere projecten en vormingsactiviteiten gerealiseerd.

De Stichting – zo valt te lezen op de website sittardrosalima.nl (die tot augustus 2020 online blijft) – werd de laatste jaren een aantal keren verrast met forse overschrijdingen van de voor de te bouwen projecten begrote bedragen. Die overschrijdingen waren te wijten aan de aangescherpte bouwvoorschriften van de Peruaanse overheid ten gevolge van schade door aardbevingen.

Ook moesten er vaker dan voorheen betaalde krachten worden ingeschakeld omdat steeds meer mensen in de sloppenwijk betaald werk hadden gevonden.

Verder beginnen ook de jaren te tellen. Pater Brinkhof vierde in juni 2019 zijn 50-jarig priesterjubileum en is inmiddels 81 jaar. De omstandigheden waaronder hij de uitvoering van de projecten moet controleren zijn fysiek (te) zwaar. Daarnaast is er geen opvolger die zijn werk kan overnemen.

De Stichting heeft daarom in goed overleg met pater Jan Brinkhof al in 2019 besloten om haar werkzaamheden te beëindigen en zichzelf op te heffen.

Bij gelegenheid hiervan heeft het bestuur het boekje ’25 jaar verbondenheid’ samengesteld, waarin wordt teruggeblikt op 25 jaar bijzondere samenwerking tussen pater Jan Brinkhof in Lima (Peru) en de Stichting Sittard-Rosa-Lima en haar vele donateurs.

Reacties