Bekendmakingen d.d. 05-02-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Inrichten tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats – Michaëlstraat Geleen
  Vanwege werkzaamheden aan de Napoleonsbaan Noord wordt een tijdelijke individuele gehandicaptenparkeerplaats ingericht (met kenteken) in de Michaëstraat in Geleen.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 2. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit wijzigen en uitbreiden parkeren Bloemenmarkt Geleen
  Vóór Bloemenmarkt 7-11 worden in drie parkeervakken de parkeermogelijkheden verruimd.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0011, Potterstraat 78, 6165 AG Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0488, Milaanstraat 120, 6135 LH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0024, Frankenlaan 10, 6135HN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0034, Augustinusstraat 51, 6161AJ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 7. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Opheffen zebrapad Augustinusstraat Geleen
  Het huidige zebrapad wordt vervangen door kanalisatiestrepen, de huidige borden door waarschuwingsborden waardoor voetgangers geen voorrang meer hebben bij het oversteken.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0043, Hyacinthenlaan 69, 6163BJ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 9. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Aanpassen bebording Kromstraat Sittard
  Het parkeerregime voor de vier parkeervakken voor de school blijft hetzelfde maar de bebording wordt duidelijker.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0042, Heerlenerweg 40, 6132 CN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05

 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0536, Arendstraat 12, 6135 KT Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0528, Industriestraat 24, 6135KH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0004, Bloemenweg 42, 6134XS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0032, De locatie betreft Arendstraat 12, 6135 KT Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om19.0495, Steenweg 8, 6131BE Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0519, Dr. Nolenslaan 117, 6136GM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0531, Rijksweg Noord 188 B, 6136AE Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-05
 18. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-04
 19. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-04
 20. Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-01-30

Reacties