Gemeente stopt met verjagen roeken

Start roekenbestrijding in 2016
Foto: Sittard-Geleen

Roeken in de buurt zijn goed voor overlast, zo hebben veel inwoners in de gemeente ervaren.

De beschermde vogels maken veel kabaal en zorgen ook voor overlast met hun uitwerpselen. Menig automobilist parkeert zijn auto dan ook liever niet onder een boom waar roeken hun nesten hebben.

Ofschoon de gemeente daartoe niet verplicht is, is zij om de overlast van deze dieren tegen te gaan in 2016 gestart met het actief tegengaan van de roekenoverlast.

De gemeente had destijds van de Provincie Limburg een ontheffing om de roeken te verjagen, maar die is nu niet meer geldig. Wethouder Geilen gaf destijds al aan dat het verjagen van roeken naar het buitengebied geen eenvoudige opgave is en dat het een proces van lange adem is. In een reactie op schriftelijke vragen van de raadsfractie van SPA laat de wethouder weten dat de uitkomst van de ondernomen acties – mede door een gebrek aan vrijwilligers – niet het gewenste resultaat heeft gehad. De wethouder concludeert dan ook dat een punt is bereikt “waarbij we moeten concluderen dat de mens de natuur niet op alle fronten naar zijn hand kan zetten, hoe vervelend de overlast ook is voor de inwoners”. Vooralsnog lijken de roeken de wedstrijd te hebben gewonnen.

Het verzoek van SPA om de bomen aan de Henri Hermanslaan en mogelijk ook een aantal de Dr. Nolenslaan in Geleen, waarin zich veel roekennesten bevinden, te kandelaberen (een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken van een boom worden afgezaagd, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaber krijgt), kan niet worden ingewilligd omdat daarvoor een door de Provincie verstrekte ontheffing nodig is. Bovendien zou selectief kandelaberen tot gevolg hebben dat de overlast wordt verplaatst naar omliggende straten. Het kandelaberen van alle bomen in de gemeente is verder geen reële optie, zo stelt de wethouder.

Wel is de gemeente bereid om met de provincie in gesprek te gaan om over eventuele haalbare nieuwe ontwikkelingen, inzichten en mogelijkheden te praten.

Reacties