Focus op fiets: Limburgse infrastructurele fietsprojecten

Foto: CC0

Op vrijdag 14 februari 2020 hebben Provinciale Staten (PS) een voorstel vastgesteld waarin alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen zijn heroverwogen.

In de afgelopen maanden is kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities (voor de komende 15 jaar) op grond van diverse criteria. Voor fietsprojecten is 25 miljoen beschikbaar.

Fietsstimulering

Het Uitvoeringskader Focus op Fiets 2019-2023 werd vastgesteld. Daarin wordt naast de uitvoering van (grensoverschrijdende) infrastructurele fietsprojecten ook gepleit voor gedragsbe├»nvloeding om het fietsgebruik en fietsveiligheid te bevorderen. Gedeputeerde Fiets (Carla Brugman): “De komende periode investeren we fors in mobiliteit en infra. We gaan vol aan de slag met onder meer een focus op gebruik van de fiets. Ik hoop dat we meer mensen vaker op de fiets krijgen, dat is niet alleen gezonder maar ook beter voor het milieu.”

In de toekomst moeten Limburgers vaker op de fiets

Ook ketenmobiliteit (gebruik maken van verschillende vervoermiddelen tijdens een reis) heeft haar plek in het uitvoeringskader, evenals snelfietsroutes, die voor goede en snelle verbindingen tussen de verschillende grote steden en campussen moeten zorgen. Met dit fietskader wordt verder gebouwd aan beleid dat past in het in 2018 vastgestelde Mobiliteitsplan ‘Slim op weg naar morgen’ waarin een integrale en multimodale aanpak centraal staat.

Leisure Lane

Daarnaast werd de aanleg van de Leisure Lane in Parkstad, een aantrekkelijk fietspad waarmee je het landschap en de cultuur in de regio kunt beleven – door Provinciale Staten geaccordeerd, waarbij er een aangepast budget beschikbaar werd gesteld. Het is een project dat de landschappelijke waarde een kwaliteitsimpuls moet geven en daarmee een belangrijk IBA (Internationale Bau-Ausstellung)-project.

Balans houden

De mobiliteitsopgaven en -ambities die er lagen, zijn in de afgelopen maanden integraal bekeken en gesorteerd. Waarbij de primaire taken van de Provincie (zoals beheer en onderhoud) worden gecontinueerd en de andere mobiliteitsopgaven en -ambities beoordeeld zijn op de criteria, veiligheid, doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Omdat de Provincie haar middelen aan de juiste plannen wil besteden was een heroverweging noodzakelijk. Het afwegingskader blijft ook in de toekomst de standaard voor het overwegen van nieuwe initiatieven als methode om de mobiliteitsopgave en financiering in balans te houden.

Reacties