Bekendmakingen d.d. 19-02-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0363, Holtum-Noordweg 8 B, 6121 RE te Born (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0516, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Instellen parkeerverbod – Winterlinde Sittard
  Op een gedeelte van de Winterlinde wordt een parkeerverbod ingesteld om gebruik van haaksparkeervakken mogelijk te maken.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Aanpassing bebording – Lintjesweg Geleen
  Verbodsborden worden vervangen door borden ‘doodlopende weg’.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 5. Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-02-19
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0035, Willie Hillenstraat 4, 6131MS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0044, naast Dr. Schaepmanstraat 39, 6136 EV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0043, Hyacinthenlaan 69, 6163BJ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0548, Markt 5, 6131EK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0399, Merker-Eyckstraat 25, 6127 AA Grevenbicht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 11. Ondermandaatbesluit aan de teammanager Bestuur en Communicatie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 12. Ondermandaatbesluit aan de unit-coördinatoren binnen het team Financiën en juridische zaken
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 13. Voornemen Verkeersbesluit -Verschuiven parkeerverbod Anjelierstraat Sittard
  Het parkeerverbod op een gedeelte van de Anjelierstraat in Sittard verschuift van tussen de Geuweg en de Ranonkelstraat naar tussen de Bremstraat en de Lavendelstraat.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Voornemen Verkeersbesluit Stopverbod Sint Catharinaplantsoen Grevenbicht
  In het gedeelte van de straat met de oneven huisnummers wordt het huidige parkeerverbod vervangen door een stopverbod. Aan de overzijde komen borden ‘Kiss + Ride’.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 15. Ondermandaatbesluit aan de teammanager HRM
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0256, BOR00 – H – 990/991,Spoorstraat 15, 6122 CJ Buchten (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Besluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend; dossiernummer Om19.0256, BOR00 – H – 990/991, 6122 CJ te Buchten (reguliere voorbereidingsprocedure).
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0007, Kerkstraat 19, 6137 SL Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0054, Seringenlaan 51, 6163EV Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0052, Godfried van Mollestraat 14, 6151HG Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om19.0490, Markt 32, 6131EL Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0039, Pieter Breughelstraat 71, 6137VW Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0049, Kommelweg 6, 6124AL Papenhoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0363, Holtum-Noordweg 8 B, 6121 RE te Born (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0055, Meidoornstraat ong., 6163EM Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0057, Linde 4 A, 6131GG Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0051, Hofdwarsweg 11, 6161 DE Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0022, Bovenstraat 39, 6141 CC Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 29. Ondermandaat aan de coördinator van de unit DIV van het team Facilitaire services
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 30. Ondermandaatbesluit aan de teammanager Openbare orde en veiligheid
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Besluit Hogere grenswaarde art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend; dossiernummer Om19.0272, GLN00 – D – 3847/3848, 6161 BR te Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure).
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0050, Kievitstraat 34, 6165SK Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0012, Tuinstraat 19, 6121 JD Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0045, Tempelplein ongenummerd, 6131 JC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0516, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 36. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0492, Kerkepad 2 en Oude Markt 5 en 7, 6131 EZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 37. Ondermandaatbesluit aan de coördinator unit Veiligheidshuis van het team Openbare orde en veiligheid
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 38. Ondermandaat aan het hoofd concernstaf
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 39. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0052, Godfried van Mollestraat 14, 6151HG Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 40. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0061, Maaseikerweg 50, 6123BN Holtum
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 41. Gemeente Sittard-Geleen – Aanvraag evenementenvergunning, dossiernummer OV20.0058, Burgemeester Damenpark Geleen
  evenementenvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 42. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0546, Limbrichterstraat 69, 6131EB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 43. Ondermandaatbesluit aan de teammanager Financiën en juridische Zaken
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 44. Ondermandaatbesluit teammanager Facilitaire Services
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 45. Ondermandaatbesluit aan de teammanager Automatisering en dataservices.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 46. Ondermandaat aan de coördinator van de unit “frontoffice facilitair”/accountmanager van het team Facilitaire services
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 47. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0053, Onderste Sittarderweg ong., 6141AZ Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 48. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0058, Engelenkampstraat 75, 6131JE Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-02-19
 49. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Cymaco Nederland B.V., deelinrichting Cymaco, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-18
 50. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Fibrant B.V., deelinrichting CZZF, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-18
 51. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-18
 52. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning locatie kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceelnummer 704
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-02-18
 53. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-02-18
 54. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-18
 55. Bekendmaking besluit tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-18
 56. Bekendmaking van het besluit om aan een aangifte van adreswijziging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-18
 57. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-18
 58. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Bloemenmarkt, Bloemenhof, Seringenlaan, Anjelierstraat, Geleen, BUS 2020-014
  overig – Limburg – 2020-02-14

Reacties