Lezing Heemkundevereniging Geleen: sigarenindustrie in onze regio

Foto: HVG

Op dinsdagavond 3 maart om 20:00 uur geeft Paul Mennens bij Heemkundevereniging Geleen/Theater Karroessel aan de Jupiterstraat 35a in Geleen een lezing over de sigarenindustrie in deze regio.

Het Kaféke is open vanaf 19:15 uur en de zaal gaat om 19:45 uur open. Voor leden van HV Geleen is de toegang gratis, niet leden mogen een vrijwillige bijdrage geven.

Over de lezing

In het midden van de 19e eeuw vervulde de gemeente Beek een centrumfunctie voor de boeren uit de regio. In Beek waren jaar-, maand- en weekmarkten voor vee, groente, fruit en zuivelproducten. De fruittelers leverden hun producten aan bij de fruitveiling en/of bij een van de dertig stroopstokerijen.

Er was sprake van kleinschalige industriële ontwikkeling door de aanwezigheid van distilleerderijen, blauwververijen en leerlooierijen. In 1866 woonden 2.538 personen in Beek. In Maastricht maakten de ‘heren’ van het dorp kennis met de sigarenfabricage. In 1867 begon Eugène Hennekens in een schuurtje achter zijn pand aan het Wolfeinde met de handmatige productie van sigaren. Het succes stimuleerde de families Garé (1882), Retera (1888) en Romans (1892) om ook met de productie van sigaren te starten. Rond 1900 werkten ruim 250 personen in de sigarenindustrie, waarvan 80 procent uit Beek.

Over de spreker

Paul Mennens (Beek) is amateurarcheoloog en -historicus. Momenteel is hij actief binnen de Heemkundevereniging Beek, Stichting Erfgoed Stein en LGOG afdeling Westelijke Mijnstreek. Paul is schrijver van tientallen publicaties met betrekking tot de plaatselijke als ook de regionale geschiedenis. Publicaties verschenen in boekvorm, in het tijdschrift Becha en in het jaarboek van ‘Het Land van Zwentibold’. Zijn specialismen zijn Bandkeramiek, sigarenindustrie en het regionaal openbaar vervoer.

Reacties