Bekendmakingen d.d. 04-03-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit wijzigen en uitbreiden parkeren – Bloemenmarkt Geleen
  Bij de Bloemenmarkt 7-11 verdwijnt het bord ‘Laden en lossen’, er wordt een parkeervak toegevoegd en er komen borden die parkeren van max 15 min toestaan.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Aanpassen bebording – Kromstraat Sittard
  Het parkeerregime blijft hetzelfde maar de bebording wordt duidelijker.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0511, Beekstraat 19A, 19, 6141 BD Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0059, Stationsdwarsstraat 1en 3, 6131 BA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0039, Pieter Breughelstraat 71, 6137 VW Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0466, Campus 1, 6121 NZ Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0555, Rijksweg Noord 293, 6136 AC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0034, Augustinusstraat 51, 6161 AJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0456, Agricolastraat 53, 6131 JW Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0532, Gewandeweg ongenummerd, 6161 DJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0463, Grote Dries 1, 6123 BC Holtum (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0422, Stikkerstraat 100, 6164 CT te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0009, Van Ostadestraat 6, 6137 TN Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0521, Het betreft het kappen van 10 stuks bomen en 3 bosschages op 3 kadastrale percelen: D463, 6 bomen kappen D666, 1 bomen kappen D666, 3 bosschages kappen D667, 3 bomen kappen, 6127 AG Grevenbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0043, Hyacinthenlaan 69, 6163 BJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 16. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning ingevolge afdeling 2 Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen, Videotheek Vicaf, OV19.0651, Stationsstraat 31, 6131 AX Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0516, Kerkepad 2, 6131 EZ te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0061, Maaseikerweg 50, 6123 BN Holtum
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0033, Parklaan 4, 6131 KG Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0553, Marcellienstraat 18 A, 6166 CR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0004, Bloemenweg 42, 6134 XS Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0492, Kerkepad 2 en Oude Markt 5 en 7, 6131 EZ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 23. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Aanpassen voetgangersoversteekplaats Augustinusstraat Geleen
  De voetgangersoversteekplaats in de Augustinusstraat nabij de Maanstraat wordt aangepast zodat voetgangers geen voorrang meer hebben.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0056, Baenjenstraat 18, 6131 JK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0083, Parkweg 1, 6121 HV Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om19.0161, Leonard Langweg 8, 6121 PA te Born (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0037, Parijsboulevard 101, 103 en 105, 6135 LJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0548, Markt 5, 6131 EK Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 29. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, IJscafé Gelamio, dossiernummer OV19.0523, Markt 17, 6131 EK Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0552, Holtum-Noordweg 47, 6121 RE Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0076, Dorpstraat 35, 6137 SR Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0040, Paardestraat 45 B, 6131 HB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0081, Misboekstraat 10, 6131 CX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0082, Selfkantstraat 28, 6132 HA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0085, Pastoor van Eijsstraat 45, 6161 VK Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 36. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om19.0549, Frans Erensstraat 12, 12a, 12b en 12c, 6136 JH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 37. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, La Cubanita, dossiernummer OV20.0020, Putstraat 28-30, 6131 HL Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 38. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, La Cubanita, dossiernummer OV20.0020, Putstraat 28-30, 6131 HL Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-04
 39. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-03-03
 40. Verordening leningen Duurzaam Thuis
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-03-03
 41. Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-03-03
 42. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-03-02
 43. Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-03-02
 44. Gemeente Sittard-Geleen – verleend gewijzigde Exploitatievergunning inclusief terras, Restaurant Hunker, OV19.0366, Paardestraat 17, 6131 HA Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-03-02
 45. Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunningen, ontheffing en leggerwijziging dijkverbetering Heel
  overig – Waterschap Limburg – 2020-02-27
 46. Gemeente Sittard-Geleen – verlening ontheffing – wekelijkse zondagopenstelling – 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 – centrum, Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-02-27

Reacties