Petrus hield woord ondanks kil en regenachtig weer

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hay Verbruggen stond zondagmiddag zoals aangekondigd met de door hem gebouwde replica van de toren van de Sint Petruskerk op de Markt in Sittard.

Hay is lid van het comité ‘Dao baove in d’n tore’, dat zich beijvert voor het bijeenbrengen van zo’n 335.000 euro ter dekking van de kosten van een grote restauratiebeurt van de Sittardse kerktoren.

Om aandacht te vragen voor het fundraisingproject had Hay vandaag met die replica willen meetrekken in de grote carnavalsoptocht van Sittard, die op 23 februari vanwege de stormachtige wind werd afgeblazen. Maar ook vandaag ging de optocht niet door. Het Optoch Kommitee Zitterd blies de stoet af vanwege het grote aantal deelnemers dat zich onder meer vanwege vrees voor het coronavirus op de valreep afmeldde voor deelname aan de stoet.

Om toch aandacht voor het project te vragen besloot hij vandaag, ondanks het kille natte weer, verkleed als Sint Petrus met de replica van de kerktoren de stad in te trekken. Op de Markt kreeg hij bekijks en steun van tal van mensen, die hem een envelopje kwamen toestoppen ten bate van de restauratie van de kerktoren.

Hay verdient wat ons betreft een ereprijs in de categorie enkelingen.

Wie het torenproject wil steunen vindt daarover meer informatie op de website torensittard.nl.

Reacties