Dienstverlening gemeente: tijdelijke maatregelen door coronavirus

Omdat het coronavirus snel om zich heen grijpt zijn landelijke maatregelen genomen om de groei van het aantal besmettingen af te remmen.

De gemeente Sittard-Geleen wil het risico op een besmetting zo klein mogelijk maken en haar dienstverlening voor u zoveel mogelijk blijven garanderen.

Afspraak in Stadswinkel Geleen

De dienstverlening aan de balies in de Stadswinkel (voor paspoorten, rijbewijzen en aangiftes bijvoorbeeld) gaat gewoon door. U wordt verzocht om bij verkoudheidsklachten de afspraak te wijzigen of te annuleren. Kom alleen in dringende gevallen naar de Stadswinkel. Kijk op onze website of u uw aanvraag misschien online kunt doen of telefonisch af kunt handelen.

De gemeente houdt zich aan de landelijke hygiëne richtlijnen. Balies worden extra vaak schoongemaakt en er wordt gezorgd voor voldoende afstand tussen bezoekers.

Wmo-adviescentrum gesloten

Vanuit de landelijke maatregelen wordt dringend verzocht om contact met kwetsbare personen (zoals ouderen) te beperken, om voor hen een eventuele besmetting te voorkomen. In navolging van de adviezen en beschikbare informatie van de Rijksoverheid en het RIVM is het Wmo- adviescentrum vanaf maandag 16 maart 2020 gesloten. Het Wmo-adviescentrum is voor alle vragen telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 16:30 uur op telefoonnummer 046-4778841. U kunt ook op dit nummer terecht om een afspraak te maken voor uw gehandicaptenparkeerkaart in de stadswinkel in Geleen.

Er vinden tot en met 6 april geen huisbezoeken plaats tenzij dit niet anders kan.

Wmo-aanbieders

De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners, de medewerkers van de gemeente en de Wmo-aanbieders gezond blijven en geen enkel risico lopen. De professionele aanbieders zijn zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het al dan niet sluiten van hun locatie dan wel het tijdelijk beperken van de dienstverlening aan de individuele inwoner op basis van de landelijke adviezen. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep en diens netwerk vindt de gemeente het wel van belang dat iedere aanbieder contact houdt met de cliënten waarvoor ondersteuning gepland staat.

Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (werk en inkomen)

Het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek doet er alles aan om de dienstverlening aan mensen met een uitkering of begeleiding naar werk te garanderen.

 • De balie van Sociale Zaken aan Rijksweg-Zuid in Sittard blijft open.
 • Persoonlijk geplande afspraken worden vanuit de gemeente omgezet naar telefonische afspraken.
 • Mocht persoonlijk contact bij dringende situaties nodig zijn dan bellen we vooraf of u geen gezondheidsklachten heeft
 • Uiteraard zet de Gemeente zelf ook geen medewerkers met gezondheidsklachten in.
 • Groepstrainingen worden omgezet in individuele coaching.
 • Doordat de dienstverlening vanuit Werk veelal telefonisch of per mail plaatsvindt is per 16 maart de locatie op de Millenerweg 4A te Sittard gesloten en daarmee ook de praktijkdiagnose gesloten.
 • De productiewerkzaamheden bij het Participatiebedrijf (lees Vixia) gaan door maar wel met aangescherpte regels en aangepaste werktijden (en uiteraard met inachtneming van de landelijke richtlijnen).
 • Er vinden tot en met 6 april geen huisbezoeken plaats tenzij dit niet anders kan.

RBL & Jongerenloket

In navolging van de adviezen en beschikbare informatie van de Rijksoverheid en het RIVM is het Regionaal Bureau Leerplicht en het Jongereloket vanaf heden tot nader bericht gesloten. Vanuit de landelijke richtlijnen wordt dringend verzocht om persoonlijk contact zoveel mogelijk te vermijden om eventuele verdere besmettingen te voorkomen. Wel zijn we voor alle vragen rondom onze dienstverlening iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08:30 uur tot 16:30 op nummer 14046.

Onze consulenten zullen onze dienstverlening telefonisch verlenen. Daarnaast is het Jongerenloket bereikbaar via mail: [email protected]. Het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC is daarnaast ook bereikbaar via: [email protected].

Overige afdelingen gemeente

Medewerkers van de gemeente zijn verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken, maar zijn wel bereikbaar via telefoon, skype of mail. Vergaderingen en bijeenkomsten gaan niet door. U krijgt persoonlijk bericht als u een geplande afspraak heeft en hierin iets voor u wijzigt. Daarnaast zijn onze gebouwen (met uitzondering van de balies op afspraak) per direct gesloten voor externe bezoekers.

Afvalinzameling RWM

RWM doet er alles aan om uw om uw afval in te zamelen u van dienst te zijn op de milieuparken en de straten schoon te vegen. De actuele informatie vindt op www.rwm.nl.

Evenementen, gemeentelijke musea, poppodium, schouwburg en bibliotheken

Ook voor evenementen, gemeentelijke musea, poppodia en andere publieke instelleningen zijn bepaalde maatregelen van kracht. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan hier.

Wat kunt u doen om verspreiding te voorkomen?

Wij doen vanuit de gemeente een beroep op onze inwoners om de maatregelen van het kabinet in acht te nemen en de gezondheidsadviezen van het RIVM op te volgen.

Meer informatie coronavirus

Dringende vragen?

 • Algemene vragen over het coronavirus: Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
 • Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg: Bel het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: 088-8805005.
 • Voor vragen over de dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen belt u het klantcontactcenter: tel 14 046

Reacties