Aangepaste noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op vrijdag 27 maart de geldende noodverordening ter beheersing van de coronacrisis aangepast.

Deze noodverordening bestaat uit voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020).

De maatregelen die in de noodverordening worden aangegeven zijn het verbod op samenkomsten en evenementen; het verplicht in acht nemen van een veilige afstand; de verboden op openstelling van inrichten (horeca, sport, sauna e.d.); het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (kapper, nagelstudio e.d.); verbod op het bezoeken van gebieden en locaties, verbod op openstelling onderwijsinstellingen en kinderopvang en verbod op toegang tot zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg. Verder geeft de verordening aan voor wie de genoemde verboden niet van toepassing zijn.

De noodverordening wordt vervolgens puntsgewijs inhoudelijk toegelicht.

  • Lees hier volledige tekst van de aangepaste noodverordening en de toelichting

Reacties