Jongeren: privacy in geding bij strenge digitale controle toets

Foto: SGN

Politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties hebben bezwaren geuit tegen onderwijsinstellingen die een te ingrijpende digitale surveillance doen bij toetsen en tentamens die studenten thuis online maken.

Volgens de jongeren heeft deze een grote impact op de privacy van studenten.

Bij deze vorm van controle wordt met een webcam en bepaalde software gekeken naar het gedrag van een student en of die bijvoorbeeld niet spiekt. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat deze vorm van controle alleen mag als er geen alternatieven zijn, zeggen de politieke jongerenorganisaties.

De politieke jongerenorganisaties DWARS, Jonge Democraten, JOVD, Jonge Socialisten, Oppositie, PerspectieF, P!NK en ROOK en studentenorganisaties JOB, ISO en LSVb hebben de zorgen over privacy in een brief geuit aan alle mbo-scholen, hogescholen, universiteiten en het ministerie van Onderwijs. Ze vragen de scholen om naar alternatieven te zoeken.

Reacties