Zelfstandigenorganisaties hekelen belastingvoorstellen

Foto: Bic [CC BY-SA 3.0]

Met zijn voorstellen voor een ‘beter belastingstelsel’ maakt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën het zzp’ers straks vrijwel onmogelijk nog een financiële buffer op te bouwen.

Daarvoor waarschuwen de zelfstandigenorganisaties Zelfstandigen Bouw, Solopartners en Beroeps Organisatie Kunstenaars.

Volgens hen heeft de coronacrisis eens te meer aangetoond dat zzp’ers een buffer bitter hard nodig hebben. Maar in een recent rapport met beleidsopties, dat door Vijlbrief naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt geopperd om juist te snijden in de fiscale tegemoetkomingen die zzp’ers in staat stellen een buffer op te bouwen.

Solopartners, zelfstandigenorganisatie in de zorg, beschouwt de voorstellen als een klap in het gezicht. Voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw wijst in een reactie op zijn beurt op het grote belang van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling voor zijn achterban. Als alternatief voor alle af te schaffen regelingen stelt Vijlbrief wel een vermogens- of algemene investeringsaftrek voor ondernemingen voor, vult voorzitter Henk Hofstra van Beroeps Organisatie Kunstenaars aan. “Maar daar reserveert hij geen cent voor.”

Met de voorstellen voor een ander belastingstelsel wil de regering onder meer een oplossing bieden voor de steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden. Ook wordt er een voorzet gegeven voor het verkleinen van de verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen. Zogeheten directeur-grootaandeelhouders betalen boven een bepaald inkomen veel minder belasting dan werknemers.

Reacties