PFAS-bo­dem­on­der­zoek hulp voor ge­meen­ten

Foto: Gianni Crestani via Pixabay

Het door de Provincie geïnitieerde landbodemonderzoek in alle Limburgse gemeenten naar de bodemkwaliteit in relatie tot PFAS is recent gereed gekomen.

Hieruit blijkt dat de bemonsterde bodemkwaliteit – gemiddeld per onderzoeksgebied – in overeenstemming is met de landelijke bepaalde achtergrondwaarde.

De Provincie Limburg heeft in november vorig jaar opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Doel ervan was de oorspronkelijke bodemkwaliteit van onverdachte locaties in relatie tot PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) in beeld te krijgen. Daarvoor zijn op 345 punten in Limburg bodemmonsters genomen en geanalyseerd.

De opdracht was zodanig geformuleerd dat alle Limburgse gemeenten gebruik kunnen maken van de data. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid deze data te koppelen aan eigen PFAS-onderzoeksgegevens en daarmee vervolgens de eigen bestaande bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens te actualiseren. De Provincie heeft inmiddels aan elke gemeente de eigen resultaten van het onderzoek verstrekt.

Gedeputeerde Ruud Burlet (bodem) heeft daarnaast de Limburgse gemeenten nog eens per brief opgeroepen, voor zover nog nodig, die bodemkwaliteitskaarten ook daadwerkelijk een update te geven. Verouderde bodemkaarten zonder PFAS-informatie vergen in veel gevallen kostbaar en tijdrovend onderzoek. Actuele bodemkwaliteitskaarten met PFAS-gegevens helpen een einde te maken aan de stagnatie, die is ontstaan omdat onvoldoende kwaliteitsgegevens bekend waren van de vrijkomende grond en baggerspecie en ook als gevolg van tijdelijke regelgeving vanuit het Rijk. Het gevolg daarvan was dat baggerwerkzaamheden werden uitgesteld en infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertraging opliepen of stil kwamen te liggen. Landelijke sectororganisaties hebben hierover aan de bel getrokken vanwege kostenstijgingen en vertragingen.

Het onderzoek had overigens geen betrekking op de toepassing van grond in grondwaterbeschermingsgebieden en ook niet op oppervlaktewater. Hiernaar loopt op dit moment een landelijk onderzoek door het RIVM naar het mobiele karakter van PFAS, waarin grond in contact komt met water. De resultaten van het Limburgse onderzoek naar bodemkwaliteit zijn overigens ook gedeeld met het RIVM.

Bron: Provincie Limburg

Reacties

Cookieinstellingen