Bekendmakingen d.d. 17-06-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0273, Houtstraat nr. 71 + 73, 6127 EC Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0154, Markt 38, 6131 EL Sittard en Putstraat 5, 6131 HH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0267, Geleenstraat 10, 6151 EX Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0268, Baandertweg 88, 6136 EL Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0184, Achter de Kruiskapel 9, 6127 BX Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0192, Lijsterstraat 20, 6165 SR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Bijzondere toestemming laden en lossen consumentenvuurwerk, dossiernummer WVGS20.005, Annastraat 24, 6161 GZ Geleen en Rijksweg Noord 161, 6136 AA Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0257, Schachtstraat 29, 6163 LG Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 9. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, BB Food Company, dossiernummer OV20.0218, Bergerweg 170, 6135 KD Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0260, Nusterweg 61, 6136 XA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0243, Odasingel 70, 6131 GX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0191, Houtstraat 71-73, 6127 EC Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0209, Verloren van Themaatweg 9, 6121 RG Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0264, Leyenbroekerweg 138, 6132 CJ Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0183, Kempstraat 38, 6121 XX Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0031, Holtum Noordweg 60 6121 RE Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0176, Rozenlaan 28, 6127 EG Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0237, Gasthuisgraaf 9, 6136 KS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0210, Watersleyerweg 9, 6151 BC Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0241, Dr. Nolenslaan 121, 6136 GM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0253, Spaans Neerbeek 35, 6164 CH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0204, Vijverweg 9, 6133 AN Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0251, Wilhelminastraat 11, 6131 KK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0246, Provinciale weg-Bovenstraat ong., 6141 CC Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 25. Tijdelijk Reglement van orde voor digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Sittard-Geleen 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 26. Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0256, Rondstaai 20, 6127 AD Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0257, Schachtstraat 29, 6163 LG Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 29. Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake de Subsidieregeling opruiming drugsafval Provincie Limburg 2020
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-06-17
 30. Gemeente Sittard-Geleen – openbare bekendmaking Jaarstukken 2019
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0255, Arendstraat 12, 6135 KT Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-06-17
 32. Ondermandaat aan de projectleider van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 33. Ondermandaat aan de senior accountmanager van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 34. Ondermandaat aan de senior medewerker ondersteuning van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 35. Ondermandaat aan de recruiter van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 36. Ondermandaat aan de Teammanager Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 37. Ondermandaat aan de groepsdetachering accountmanager van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 38. Ondermandaat aan de accountmanager van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 39. Ondermandaat aan de medewerker toegang/intake (allround casemanager Poort) van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 40. Ondermandaat aan de coördinator Productiebureau van het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 41. Ondermandaat aan de Teammanager Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 42. Ondermandaat aan de begeleider Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 43. Intrekkingsbesluit Cluster Sociale Zaken, gemeente Sittard-Geleen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 44. Ondermandaat aan de werkleider bij het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 45. Ondermandaat aan de werkcoach werkzaam bij het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 46. Ondermandaat aan de coördinator Intake/Diagnose werkzaam bij het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 47. Ondermandaat aan de loopbaan- en opleidingsadviseur van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 48. Ondermandaat aan de projectmedewerker leerwerklijnen van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 49. Ondermandaat aan de Teammanager Ontwikkeling van het Team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 50. Ondermandaat aan de p-coach vrijwilligerswerk van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 51. Ondermandaat aan de medewerker Praktijkdiagnose/Praktijkbegeleider van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 52. Ondermandaat aan de jobcoach van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 53. Ondermandaat aan de administratief medewerker planning van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 54. Ondermandaat aan de participatiecoach van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 55. Bekendmaking besluit tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 56. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 57. Ondermandaatbesluit aan de coördinator Bezwaar en Beroep van het team Uitvoering
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 58. Ondermandaat aan de SROI functionaris Westelijke Mijnstreek van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 59. Ondermandaatbesluit aan de medewerker uitkeringsadministratie van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 60. Ondermandaatbesluit aan de procesondersteuner van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 61. Ondermandaatbesluit aan de contractmanager van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 62. Ondermandaatbesluit aan de coördinator Financiën van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 63. Ondermandaatbesluit aan de administratief medewerker van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 64. Ondermandaatbesluit aan de sociaal rechercheur van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 65. Ondermandaatbesluit aan de medewerker beheer/planning van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 66. Ondermandaatbesluit aan de medewerker handhaving van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 67. Ondermandaatbesluit aan de teammanager Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 68. Ondermandaat aan de business developer/bestuursondersteuner van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 69. Ondermandaat aan de marketingmedewerker van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 70. Ondermandaat aan de screener van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 71. Ondermandaat aan de (arbeids/diagnose) psycholoog van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 72. Ondermandaat aan de werkgeversadviseur MVO van het team Commercie
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 73. Ondermandaat aan de administratief medewerker van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 74. Ondermandaat aan de trajectondersteuner van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 75. Ondermandaat aan de coördinator Arbeidsontwikkeling van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 76. Ondermandaat aan de kwaliteitsmedewerker van het team Ontwikkeling
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 77. Ondermandaat aan de coördinator Aanbodversterking werkzaam bij het team Ontwikkeling Het clusterhoofd Participatiebedrijf,
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 78. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting OCI Manufacturing Melamine (OMM), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-06-16
 79. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning (2e fase) CSP/Plastic Energy B.V., deelinrichting TAC-plant, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-06-16
 80. Provincie Limburg, omgevingsvergunning (1e fase) CSP/Plastic Energy B.V., deelinrichting TAC-plant, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-06-16
 81. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (Haven Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-06-16
 82. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 83. Ondermandaatbesluit aan de medewerker bezwaar en beroep van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 84. Ondermandaatbesluit aan de coördinator financiële administratie van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 85. Ondermandaatbesluit aan de medewerker terugvordering en verhaal van het team Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 86. Ondermandaatbesluit aan de teammanager Ondersteuning
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 87. Ondermandaatbesluit aan de administratief medewerker van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 88. Ondermandaatbesluit aan de all-round casemanageer van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 89. Ondermandaatbesluit aan de casemanger van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 90. Ondermandaatbesluit aan de coördinator van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 91. Ondermandaatbesluit aan de kwaliteitsmedewerker van het team Uitkeringen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 92. Ondermandaat aan de KAM-adviseur van het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 93. Ondermandaat aan de coördinator Facilitair van het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 94. Ondermandaat aan de contractmanager (groepsdeta) van het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 95. Ondermandaat aan de werkvoorbereider van het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 96. Ondermandaat aan de werkleider logistiek/magazijn van het team Producten en diensten
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 97. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 15 juni 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 98. Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw Sittard-Geleen 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-06-16
 99. Gemeente Sittard – Geleen – Basisdienstverlening en kwaliteitseisen makelaarsfunctie muziekonderwijs
  overig – Sittard-Geleen – 2020-06-12
 100. Nadere subsidieregels Maatschappelijke Organisaties 2021-2024
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-06-11

Reacties