Rondevergaderingen Sittard-Geleen 25 juni 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vanavond vinden om 18:30 uur de rondevergaderingen plaats in de Raadszaal in Geleen en in de Hanenhof in Geleen.

Maatregelen ivm Corona
In verband met landelijke regelgeving zijn slechts 30 personen toegestaan in één ruimte met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Insprekers en ambtenaren die actief deelnemen aan de vergadering dienen buiten de vergaderzaal plaats te nemen en zullen door de griffier binnengeroepen worden op het moment dat het voor hun betreffende agendapunt aan de orde is. Volgt u aub de aanwijzingen van de griffier. Na afloop van het agendapunt wordt u verzocht de locatie te verlaten en de vergadering verder online te volgen.

Agenda’s Rondes 25 juni 2020

Ronde Hanenhof (voorzitter Y. Salvino, griffier N. Bisschoff)

  1. Verzoek van dhr. Renet inzake spoorbrug Veestraat
  2. Jaarstukken 2019
  3. 2e programmarapportage 2020

Ronde Raadszaal (voorzitter W. Clerx, griffier A. Lamers)

  1. Transformatievisie Wonen (voorafgegaan door presentatie van Atelier Romain)
  2. Rondevoorstel Invulling muziekonderwijs Sittard-Geleen vanaf 1 september 2020 (met korte toelichting van dhr. Arets)

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering in de Raadszaal kunt u zoals gebruikelijk in beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl. De vergadering in de Hanenhof kunt u alleen in geluid live volgen, eveneens via sittardgeleen.raadsinformatie.nl.

Voor vragen kunt u zich via email wenden tot [email protected].

Reacties