Monseigneur Wilbert van Rens nieuwe vicaris bisdom

Foto: St.-Rosacomité Sittard

Oud-deken van Sittard, monseigneur Wilbert van Rens, is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de zorg voor oudere en zieke priesters.

Van Rens volgt daarmee oud-vicaris André Franssen op, die onlangs met emeritaat is gegaan. Ven Rens begint per 1 juli aan zijn nieuwe taak en zal vanaf die datum ook deel uitmaken van de staf van het bisdom.

Franssen vervulde deze functie zeven jaar en gaat nu vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd met emeritaat. De 76-jarige Van Rens zal zijn nieuwe functie maximaal vier jaar vervullen en vervolgens eveneens met emeritaat gaan.

Reacties