PVV wil onderzoek naar draagvlak voor andere naam gemeente

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De PVV-fractie dient tijdens de raadsvergadering van woensdag 8 en donderdag 9 juni een motie in over een volksraadpleging over draagvlak voor een naamswijziging van de gemeente Sittard-Geleen.

De fractie merkt op dat de provincie de naam Sittard-Geleen in 2001 gebruikte als werktitel bij het herindelingsvoorstel. De gemeenteraad heeft binnen de daarvoor gestelde termijn geen nieuwe naam voor de gemeente gekozen, waardoor de naam Sittard-Geleen in stand is gebleven.

Maar regelmatig gaan er binnen de gemeente stemmen op om nu eens eindelijk tot een andere naam voor de gemeente te komen. Het nieuwe college heeft in het Addendum Coalitieakkoord 2020-2022 op pagina 4 het voornemen geuit om een proces in gang te zetten dat moet leiden tot een nieuwe naam voor de gemeente.

Het college is van mening dat een naamswijziging mogelijk zinvol is om “daadwerkelijk te komen tot een herkenbare identiteit en een positief imago”.

De PVV-fractie wil echter eerst laten onderzoeken of er bij de bevolking voldoende draagvlak bestaat om met een proces dat tot een nieuwe naam moet leiden aan de slag te gaan.

De fractie vraagt het college daarom te onderzoeken of het technisch mogelijk is om als aanvulling op de komende landelijke verkiezingen een volksraadpleging te houden waarin het draagvlak wordt gemeten. De fractie wil daar graag uiterlijk in oktober van dit jaar uitsluitsel over hebben, zodat er voldoende tijd overblijft om de draagvlakmeting samen met de verkiezingen te kunnen organiseren.

Reacties