Bekendmakingen d.d. 22-07-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Groen van Prinstererstraat Sittard
  Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats ingericht door het plaatsen van een bord met een onderbord met het kenteken.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Instellen gehandicaptenparkeerplaats – Van Goudoeverstraat Geleen
  Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats ingesteld door het plaatsen van een bord met een onderbord met kenteken.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 3. Mandaatbesluit inzake het gebruik van het model ‘IBRAHYM’ 2020
  verordeningen en reglementen – Waterschap Limburg – 2020-07-22
 4. Participatieregeling
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-22
 5. Mandaatbesluit Wet basisregistratie grootschalige topografie Waterschap Limburg
  verordeningen en reglementen – Waterschap Limburg – 2020-07-22
 6. Mandaatbesluit Cluster Vergunningen, Toezicht en handhaving
  verordeningen en reglementen – Waterschap Limburg – 2020-07-22
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0263, Strensstraat 5, 6162 AW Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0328, Heistraat 77, 6142 AK Einighausen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0332, Rozenlaan 68, 6163 CV Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0338, Gelrestraat 17, 6151 JA Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0337, Tomberstraat ong., 6124 AK Papenhoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0343, Ecrevissestraat 32, 6125 AW Obbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0287, Steenweg 13, 6131 BB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 14. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Restaurant Battice, dossiernummer OV20.0205, Raadhuisstraat 9 te 6161 GA Geleen.
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0216, Brugstraat 21, 6121 RR Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0205, Rijksweg Noord 91, 6131 CK Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0239, achter perceel Dorpstraat 22, 6122 CB Buchten (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0192, Lijsterstraat 20, 6165 SR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0323, Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0268, Baandertweg 88, 6136 EL Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0039, Langs de Heij 11 6136 KR Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0330, Bettinumstraat 39, 6122 BL Buchten
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 23. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats Kastanjelaan Geleen
  Er wordt een individuele gehandicaptenparkeerplaats verplaatst naar de overkant van de straat.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0272, Agricolastraat 138, 6131 JX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0209, Verloren van Themaatweg 9, 6121 RG Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0266, Beukenboomsweg 39, 6143 AB Guttecoven (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0202, Beekstraat 13, 6141 BD Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0027, Tomberstraat 71 A, 6124 AK Papenhoven (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0296, Spreeuwenstraat 1, 6165 BA Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0035, Windraak 28G 6153 AB Windraak
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 31. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Restaurant Battice, dossiernummer OV20.0205, Raadhuisstraat 9 te 6161 GA Geleen.
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-22
 32. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/AnQore B.V., deelinrichting ACN, ZAV en HCN-verwerkende fabrieken, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-21
 33. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/USG B.V., deelinrichting Centrales, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-21
 34. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting OCI Manufacturing Melamine (OMM), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-21
 35. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-21
 36. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-21
 37. Bekendmaking van het voornemen tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-21
 38. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Polymers Contractors Geleen B.V., deelinrichting Katoen Natie Limburg Chemelot Site, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-21
 39. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, diverse plaatsen in Limburg, zaaknummer 2020-100223
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-20
 40. Aanwijzingsbesluit toezichthouders BRP 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-07-20
 41. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Narcissensingel, Seringenlaan, Leliënsingel e.o., Geleen, BUS 2020-091
  overig – Limburg – 2020-07-17
 42. Verordening Luchthavens Provincie Limburg
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-17
 43. Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs 2020-2021
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-17
 44. Nadere subsidieregels Archeologie en Klein Limburgs erfgoed 2020-2021
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-16
 45. Provincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, Zuid Limburg, zaaknummer 2020-204387
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-16
 46. Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-07-16
 47. Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven Sittard-Geleen.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-07-16
 48. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 juli 2020
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-07-16

Reacties