Bekendmakingen d.d. 29-07-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0158, Bovenstraat 1A t-m 1F, 6141 CC te Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0227, ter hoogte van Rembrandtlaan 63, Lienaertsstraat 60 en Dunantstraat naast nr. 25 en 26 te Geleen, 6165 AW Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0359, Eisenhowerstraat 265, 6135 AP Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0248, Mijnweg 2 TO, 6167 AC Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0334, Steenweg 62, 6131 BG Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0331, Merker-Eyckstraat 20, 6124 BC Papenhoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0344, Heistraat 52, 6142 AM Einighausen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0333, Tudderenderweg 127, 6137 CC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 9. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, B&B Laeve in de Brouwerie, dossiernummer OV20.0237, Marcellienstraat 18/18A, 6166 CR Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0365, Voorstad 2, 6131 CR Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0353, Ericastraat 21, 6134 VV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0341, Pastoor Vonckenstraat 1 A, 6166 CV Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0313, Marshallstraat 32, 6135 CC Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0305, Paardestraat 45 B, 6131 HB Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0336, Hennekuilstraat 4A, 6121 KW Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0037, Dr. Nolenslaan 106 6136 GT Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0179, De Asselen Kuil ong., 6161 RD Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0270, Nijverheidsweg naast 11, 6163 BZ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0271, Bloemendalerhof 26, 6132 SE Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0158, Bovenstraat 1A t-m 1F, 6141 CC te Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0312, Geldakkerstraat 2, 6151 BX te Munstergeleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0347, Windraak 29, 6153 AC Windraak
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0289, Norbertijnenstraat 74, 6166 AL Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0339, Achter het Hout 4, 6121 HZ Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0350, kavel bij Brugstraat 34, 6125 RC Obbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0357, Putstraat 85 A, 6131 HK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0354, Wassenbergstraat 3, 6132 HC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0235, Wielewaalstraat 10, 6135 EN Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0262, Hofkamp 19, 6161 DC Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0342, Graetheide 47, 6121 RM Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0195, Steenweg 75, 6131 BD Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0303, Wassenbergstraat 5, 6132 HC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0319, Hoek Op de Vey – Beekhoverstraat, 6165 CD Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV20.008, traject Heerlen- Roermond ter hoogte van Brugstraat 100 tot Parallelweg 23 Sittard.
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-29
 35. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-07-28
 36. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Utility Support Group (USG) B.V., deelinrichting Demiwaterfabrieken, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-28
 37. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Activiteiten Park Protection, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-07-28
 38. Bekendmaking ontwerp besluit tot wijziging van de regelgeving met betrekking tot het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater ten behoeve van de beregening van open teelten
  overig – Waterschap Limburg – 2020-07-28
 39. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-28
 40. Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden, vrij liggende regionale fietsverbinding van Heuvelland naar Parkstad met wegreconstructie en het treffen van watermaatregelen te Voerendaal, Heerlen en Gulpen-Wittem, 2020-203397
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-27
 41. Gemeente Sittard-Geleen – verzoek en ontwerpbeschikking hogere grenswaarden – ten behoeve van een tweetal woningen en enkele appartementen – Bovenstraat/Provincialeweg, Limbricht
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-24
 42. Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-24
 43. Gemeente Sittard-Geleen – 30 km en stopverbod – Havikstraat Sittard
  Rondom de scholen in de Havikstraat wordt een schoolzone ingesteld met borden en wegmarkeringen. In dit gedeelte van de Havikstraat wordt de maximumsnelheid 30 km per uur en het parkeerverbod verandert in een stopverbod.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-07-23

Reacties