Gemeente hoeft café ’t Sjterfhoes geen terrasvergunning te verlenen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente hoeft het bekende Sittardse café ’t Sjterfhoes op het Kerkplein in Sittard geen terrasvergunning te verlenen.

Kastelein Richard Schmeits diende op 21 mei 2018 bij de gemeente een aanvraag voor een terrasvergunning voor twee tafels en vier stoelen in. De gemeente heeft die op 26 september 2018 geweigerd en verklaarde op 12 april het bezwaar van Schmeits tegen de afwijzing van de aanvraag ongegrond. Daarop heeft Schmeits beroep ingesteld. De rechter stelt de gemeente echter in het gelijk.

De gemeente heeft de terrasvergunning geweigerd omdat het bestemmingsplan ter plaatse het uitbaten van een terras niet toestaat. Verder vreest de gemeente dat een terras het woon- en leefklimaat van de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt. Schmeits is het daar niet mee eens. Volgens hem stelt de gemeente zich ten onrechte op het standpunt dat het bestemmingsplan een weigeringsgrond oplevert. Hij beroept zich op het overgangsrecht en onderbouwt zijn standpunt met twee overgelegde verklaringen van de buurvrouw en de vorige exploitant van het café. Voorts is hij van mening dat de gemeente zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het verlenen van een terrasvergunning in strijd is met een goed woon- en leefklimaat. Weliswaar is het terras gesitueerd in een overwegend woongebied, maar voor geluidsoverlast als gevolg van stemgeluid zijn beheersmaatregelen mogelijk, aldus eiser. Ter ondersteuning van zijn standpunt heeft hij een rapport van een door hem ingeschakelde akoestisch adviseur overlegd.

Wat de veronderstelde overlast van het terras betreft stelt de rechter de gemeente in het ongelijk. Twee tafels en vier stoelen voor een café in het centrum van de stad, waar een deel van de gasten regelmatig buiten verblijft om te roken en waar regelmatig gasten aankomen en vertrekken, zullen niet tot een ontoelaatbare beïnvloeding van het woon- en leefklimaat in de omgeving leiden.

Maar de rechter stelt de gemeente wel in het gelijk wat betreft het bestemmingsplan als weigeringsgrond en daarmee is de kous wat de rechter betreft af. De gemeente hoeft geen terrasvergunning te verlenen.

Op dit moment heeft ’t Sjterfhoes het geluk dat de toren van de Grote Kerk wordt gerestaureerd en dat daardoor geen verkeer langs het café kan rijden. Hij mag in de coronatijd voorlopig de ruimte voor zijn zaak benutten als tijdelijk terras.

Volledige uitspraak

Reacties