Antwoord College op vragen gob over overlast van arbeidsmigranten

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Onlangs stelde politieke groepering gob het College van B&W een aantal vragen betreffende overlast van voornamelijk Poolse arbeidsmigranten in Geleen-Lindenheuvel.

Het ging daarbij om een groep arbeidsmigranten die is gehuisvest in de nieuwbouwwoningen aan de Burgemeester Lemmensstraat.

Het College laat weten dat er geen overleg heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de huisvesting van de arbeidsmigranten. Nadat de eerste signalen van bewoning door arbeidsmigranten bekend waren, is vanuit de Gemeente Sittard-Geleen direct contact gelegd met huisvestingsbedrijf Stay Solutions. Hierna hebben meerdere overleggen plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen is gebleken dat Stay Solutions fatsoenlijke huisvesting faciliteert, conform SNF-normen (Stichting Normeren Flexwonen), met een kwalitatief goede uitstraling en dat zij een Engelstalige beheerder als contactpersoon voor gemeente en politie hebben aangesteld. De beheerder woont op locatie en zorgt ook voor begeleiding van arbeidsmigranten. In deze overleggen zijn tevens afspraken gemaakt over het creëren van extra afvalvoorzieningen voor de arbeidsmigranten.

Verder laat het College weten dat daar waar mogelijk tegen overlastgevende gedragingen van arbeidsmigranten strafrechtelijk wordt opgetreden. zowel door de politie als door de gemeentelijke boa’s. Zij hebben samen al extra aandacht voor de Burgemeester Lemmensstraat en omgeving. Vanuit cluster Beleid is gestart met de ontwikkeling van beleid met betrekking tot arbeidsmigranten, waarbij ook huisvesting van arbeidsmigranten aan bod komt. Dit zal naar er naar verwachting van het College toe bijdragen dat overlast door arbeidsmigranten wordt beperkt. Het College is tevens bereid om samen met de politie te onderzoeken welke maatregelen verder genomen kunnen worden.

Reacties