Stadspartij wil dat gemeente meer opvang biedt aan thuis- en daklozen

Foto: SGN

Naar aanleiding van een bericht in dagblad De Limburger over plaatsgebrek in de daklozenopvang stelt de Stadspartij Sittard-Geleen-Born schriftelijk een aantal vragen aan het College van B&W.

Dat het aantal dak- en thuislozen in de gemeente groeit is onder meer het gevolg van bezuinigingen bij de GGZ. Daarmee groeit de behoefte aan opvang voor deze mensen. Tegelijkertijd ontstaat er door corona een steeds groter gebrek aan opvangplekken.

Een groeiend aantal dak- en thuislozen houdt zich op op het Hub Dassenplein voor het stadhuis in Sittard. Zolang daar geen sprake is van ontoelaatbaar gedrag is dat voor de gemeente geen probleem. BOA’s wijzen hen er twee keer per dag op dat ook voor hen de coronamaatregelen van kracht zijn en dat ze geen rommel mogen achterlaten.

Wat de Stadspartij betreft is het niet acceptabel dat steeds meer mensen in onze gemeente noodgedwongen op straat moeten leven. Tegelijkertijd beseft de partij wat de oorzaken daarvan zijn en welke financiële druk dit voor de gemeente met zich meebrengt om dit probleem op te lossen.

De Stadspartij vraagt het College of men zicht heeft op het aantal mensen dat momenteel op straat leeft, hoeveel van hen de dupe zijn geworden van de bezuinigingen op de GGZ en voor hoeveel mensen momenteel opvangplekken zijn en welk aantal buiten de boot valt. Verder vraagt men het College om op zoek te gaan naar passende oplossingen om meer dak- en thuislozen op te kunnen vangen.

Reacties