Donderdagavond Raadsronde in raadszaal in Geleen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Donderdag 27 augustus vindt om 19:00 uur de rondevergadering plaats in de Raadszaal in het gemeentehuis in Geleen.

Maatregelen in verband met corona

In de raadszaal zijn maximaal 37 personen toegestaan i.v.m. de inachtneming van de anderhalve meter afstand. Echter: om te voorkomen dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten het aantal personen in de zaal wordt overschreden wordt u verzocht om zich vooraf aan te melden via [email protected] uiterlijk op de dag voorafgaande aan de vergadering 12:00 uur.

Agenda
Ronde 27 augustus Ronde Raadszaal (voorzitter B. Hoedemakers, griffier A. Lamers)

  1. Jaarverslag commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen 2019
  2. Bestemmingsplan parkwoningen Wehrerweg

De bij de agenda horende stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering in de Raadszaal kunt u zoals gebruikelijk in beeld en geluid live volgen via sittardgeleen.raadsinformatie.nl

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan [email protected].

Reacties