Bekendmakingen d.d. 09-09-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0154, Markt 38, 6131 EL Sittard en Putstraat 5, 6131 HH Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 092-09-2020
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0345, Haspengouw 22, 6162 KG Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0371, Handelsstraat 29, 6135 KK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0404, Jos Klijnenlaan 38-42, 6164 AR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0418, Vrijheidslaan 15, 6141 BN Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0411, Biesenweg 4, 6164 RB Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0419, Meeuwenlaan 7, 6165 ST Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0197, Jan Willenstraat ong., 6166 AX te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0362, Plakstraat 76, 6131 HT Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0267, Geleenstraat 10, 6151 EX Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0405, Seringenlaan 51, 6163 EV Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit 30 km en verbod stil te staan – Havikstraat in Sittard
  Vanwege de aanwezige scholen wordt de maximum snelheid teruggebracht tot 30 km en wordt een verbod ingesteld om stil te staan.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 09-09-2020
 13. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning Euregio Recycling B.V., Halve Maanweg 4, 6121 PB Born
  omgevingsvergunning – Limburg – 08-09-2020
 14. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 08-09-2020
 15. Kennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp-Omgevingsvisie Limburg
  overig – Limburg – 04-09-2020
 16. Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2020
  verordeningen en reglementen – Limburg – 03-09-2020

Reacties