Bekendmakingen d.d. 16-09-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0393, Rapunzel 7, 6136VJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0353, Ericastraat 21, 6134VV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0277, Tudderenderweg 250, 6137LB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0427, Van Goyenstraat 31, 6165VT Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0423, Rijksweg Noord 293, 6136AC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0416, Dr. H. van der Hoffplein 1 (Op het logistieke terrein aan de Demystraat), 6162 BG Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0406, Maria van Strijthagenstr 10, 6141CE Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0421, Heistraat 42, 6142AL Einighausen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0424, Minerva 17, 6121NP Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0415, 4 nieuwe levensloopbestendige woningen Langs de Veestraat., 6125 RN Obbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0426, Nachtegaalstraat 33, 6165 BH Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 12. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, Döner Lindenheuvel, dossiernummer OV20.0347, Bloemenmarkt 7 B, 6163 CE Geleen
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0380, Holtum-Noordweg 35, 6121 RE Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0379, Bergerweg ong., 6142 AC Einighausen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0145, Leyenbroekerweg 52, 6132CG Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 16. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, Döner Lindenheuvel, dossiernummer OV20.0347, Bloemenmarkt 7 B, 6163 CE Geleen
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0348, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0311, Sportcentrumlaan 2, 6136 RX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0199, Van Lennepstraat 9, 6166VX Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0301, Broekstraat 13, 6133BM Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0381, Holtum-Noordweg 47, 6121 RE Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0349, Kerkepad 2 zijde Dominicanenwal, 6131 EZ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0369, Karel de Grotestraat 19, 6132EG Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0399, Kluis 50, 6165EN Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 25. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Pizza & Pasta Products, dossiernummer OV20.0219, Rijksweg Noord 95, 6131 CK Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0302, Marcellienstraat 14, 6166CR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0290, Pastoor Zitzenlaan 10, 6125BP Obbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend ; dossiernummer Om19.0379, Bergerweg ong., 6142 AC te Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure).
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0424, Minerva 17, 6121NP Born
  overig – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0379, Bergerweg ong., 6142 AC Einighausen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0117, Kummenaedestraat ong., 6165BX Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0341, Pastoor Vonckenstraat 1 A, 6166 CV Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 33. Gemeente Sittard-Geleen Voornemen Verkeersbesluit Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Van Goudoeverstraat Geleen
  In de Van Goudoeverstraat komt een individuele gehandicaptenparkeerplaats met het betreffende bord en het kenteken op een onderbord.
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-09-16
 34. Archiefverordening Veiligheidsregio Limburg-Noord 2019
  verordeningen en reglementen – Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord – 2020-09-16
 35. Ambtelijke gedragscode Provincie Limburg 2020 “Goed Ambtelijk Vakmanschap”
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-09-16
 36. Provincie Limburg – –
  verkeersbesluit – Limburg – 2020-09-15
 37. Provincie Limburg, aanvraag maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  overig – Limburg – 2020-09-15
 38. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-09-15
 39. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-09-15
 40. Rampbestrijdingsplan Inrichtingen Gevaarlijke Stoffen
  overig – Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord – 2020-09-10

Reacties