CDA-raadsfractie stelt vragen aan College van B&W over bomenplan

Foto: Raadsfractie CDA Sittard-Geleen

De Provincie heeft wegens succes aangekondigd dat er extra geld beschikbaar komt voor het 1 miljoen bomenplan.

Gedeputeerde Hubert Mackus heeft dit vorige week in een online ‘bomensymposium’ aangekondigd en het belang van dit plan nog eens extra benadrukt.

Bomen verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling, vangen fijnstof op voor industrie en autowegen en geven sfeer aan de leefomgeving. Een boom is dus niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

Fractievoorzitter Patrick Brouwers en burgerlid Gabrielle Essing-Demandt vragen het College van B&W namens de gemeenteraadsfractie van het CDA of en zo ja voor hoeveel bomen en budget er al aanvragen zijn ingediend bij de Provincie en wat die aanvragen hebben opgeleverd.

Verder willen de vragenstellers weten of de gemeente een plan de campagne heeft opgesteld, waarin de locaties binnen de gemeente worden aangeduid waar bomen kunnen worden geplaatst en binnen welke tijd dat gaat gebeuren.

Verder zou de CDA-fractie graag zien dat de gemeente de burgers bij het bomenplan betrekt en hen oproept om aan te geven waar zij graag extra bomen geplaatst zouden willen hebben.

Reacties