Ook Sjoutvotte zien af van carnavalsactiviteiten

Foto: Els Diederen [CC-BY-SA-3.0] via Wikimedia Commons

Carnavalsvereniging De Sjoutvotte (Geleen-Zuid en de Kluis) heeft besloten het gros van de voor komend carnavalsseizoen op de kalender staande activiteiten te schrappen.

De Sjoutvotte is zeker niet de enige carnavalsvereniging die zich ten gevolge van het rondwarende virus SARS-Cov-2, dat COVID-19 veroorzaakt, genoodzaakt ziet tot deze ingrijpende stap. Vanwege alle onzekerheden en de beperkende maatregelen die van kracht zijn zolang het virus niet is verdwenen is het in de ogen van De Sjoutvotte onmogelijk om het komende carnavalsseizoen op een passende manier in te vullen.

Prins en jeugdprins van de Sjoutvotte zullen komend seizoen aanblijven, want De Sjoutvotte roepen geen nieuwe hoogheden uit. Evenmin reiken De Sjoutvotte de Piet Giesberts Herinneringsmedaille uit.

Daar waar dat met inachtneming van de RIVM-richtlijnen mogelijk is proberen De Sjoutvotte enkele kleinere activiteiten te organiseren. “Dit zal echter voortdurend op basis van een kortetermijnplanning gebeuren. Houd daarom onze website en social media (Facebook en Instagram) in de gaten,” zo laten De Sjoutvotte weten.

Reacties