Bijna 44.000 nieuwe COVID-19 besmettingen sinds 6 oktober

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

Afgelopen week zijn er 43.903 (een week eerder 27.485) nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.

Er zijn in de afgelopen week 1144 (een week eerder 802) patiënten door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). De IC’s namen de afgelopen week 192 zieken op, 71 meer dan een week eerder. De afgelopen week zijn 150 (een week eerder 89) laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld.

In week 41 werd van 239.639 geteste personen de uitslag bekend: 33.038 testten positief op COVID-19. Een week eerder waren van de 223.274 ontvangen uitslagen er 23.264 positief. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is van week 40 op week 41 toegenomen van 10,4% naar 13,8%.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. De aantallen van de voorgaande en de huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Reacties