Bekendmakingen d.d. 14-10-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0443, Pastoor Wolfsstraat 5, 6143 BE Guttecoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0390, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0395, Handelsstraat 31, 6135 KK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0430, Leyenbroekerweg 61, 6132 CB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0481, Vouershof 1, 6161DB Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0436, Sluisweg 1, 6121 JR BORN
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0486, Beekstraat 13, 6141BD Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0461, Aquarius 2, 6121 NV Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0043, Dorpstraat 50 6122 CB Buchten
  overig – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0475, Ligne 1, 6131MT Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0490, Julianalaan 52, 6124AH Papenhoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0468, Augustinusstraat 80/80A Geleen, 6161 AM Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0472, Ophoven 121, 6133 XS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0482, Beekstraat 31, 6141 BD Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0472, Ophoven 121, 6133 XS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0052, Ligne 1 6131 MT Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0474, Bronstraat 9, 6121 LG Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0487, Achter de Hoven 83, 6137SK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0477, Spaans Neerbeek 52, 6164CJ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0473, Pastoor Vonckenstraat 9, 6166CV Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0469, Steenweg 20-22, 6131BD Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0489, Egelantier 17, 6163RB Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0464, Straatsburglaan 29, 6137JA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0387, Dorpstraat 81, 6122 CG Buchten (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0368, Brugstraat 21, 6121 RR Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0416, Dr. H. van der Hoffplein 1 (Op het logistieke terrein aan de Demystraat), 6162 BG Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0324, Watersleyerweg 61, 6151 BC Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0428, Heistraat 10, 6142 AL Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0407, Heistraat 9, 6142 AJ Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0326, Deze aanvraag heeft betrekking op de adressen: Oude Heerlenerweg 12, Oude Heerlenerweg 12A, Oude Heerlenerweg 12B, Oude Heerlenerweg 12C, 6133 BS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0303, Wassenbergstraat 5, 6132 HC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0417, Rijksweg Noord 31, 6162 AA Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-14
 33. Bekendmaking besluitvorming inzake historische archieven
  overig – Waterschap Limburg – 2020-10-14
 34. Besluit openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften gericht aan Provinciale Staten van Limburg
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-10-14
 35. Regeling Grote Projecten provincie Limburg 2020
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-10-14
 36. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het plaatsen van twee tijdelijke duikers en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Geleenbeek (Corio Glana Highlight 20) in de gemeente Sittard-Geleen
  het plaatsen van twee tijdelijke duikers en het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Geleenbeek (Corio Glana Highlight 20)
  watervergunning – Waterschap Limburg – 2020-10-13
 37. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-13
 38. Provincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/Carbolim B.V., deelinrichting Carbolim, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-13
 39. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-13
 40. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-13
 41. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/DSM Engineering Plastics B.V., deelinrichting Stanyl, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-13
 42. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-10-13
 43. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-10-13
 44. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (Haven Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-10-13
 45. Omgevingsverordening Limburg 2014
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-10-12
 46. Nadere subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn 2020-2022
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-10-12
 47. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Hyacintenlaan, Begoniasingel. Dahliastraat, Lindelaan, Kerkhoflaan, Eikenlaan, Berkenlaan, Geleen, BUS 2020-150
  overig – Limburg – 2020-10-09
 48. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Narcissensingel, Seringenlaan, Leliënsingel e.o., Geleen, BUS 2020-151
  overig – Limburg – 2020-10-09
 49. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Klaproosstraat e.o. (weg), Geleen, BUS 2020-152
  overig – Limburg – 2020-10-09
 50. Gemeente Sittard-Geleen – bestemmingsplan – 3 Parkwoningen Wehrerweg
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-10-09
 51. Gemeente Sittard-Geleen – bestemmingsplan – 3 Parkwoningen Wehrerweg
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-10-09
 52. Gemeente Heerlen – Besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling BSGW
  verordeningen en reglementen – Heerlen – 2020-10-09
 53. Bekendmaking handhaven hoge stand van boerenstuwen (OWL stuwen) en peilgestuurde drainages
  overig – Waterschap Limburg – 2020-10-09
 54. Referendumverordening Provincie Limburg 2020
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-10-09
 55. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0059, Stationsdwarsstraat 1, 1A en 1B, 6131 BA Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-08
 56. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0059, Stationsdwarsstraat 1, 1A en 1B, 6131 BA Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-10-08
 57. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het lozen van hemelwater afkomstig van bedrijventerrein Nusterweg te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen
  watervergunning – Waterschap Limburg – 2020-10-08
 58. Subsidieregeling professionele instellingen 2020-I
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-10-08

Reacties