Groot onderzoek naar antistoffen van start

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

De GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord, Provincie Limburg en Maastricht UMC+ starten vanaf vrijdag 23 oktober een onderzoek naar antistoffen en de verspreiding van het coronavirus in Limburg.

Hiermee willen men nog beter in kaart brengen hoeveel Limburgers het coronavirus hebben gehad, welke klachten zij hebben ervaren én welke factoren van invloed waren op de besmetting. De resultaten van het onderzoek geven straks belangrijke informatie voor inwoners, beleidsmakers én wetenschappers over het virus en de verspreiding in Limburg.

Deelname onderzoek

Binnen het onderzoek kunnen maximaal 10.000 Limburgers (vanaf 18 jaar en ouder) zich laten testen op antistoffen tegen het coronavirus. Zo kunnen zij te weten komen of zij eerder door corona zijn besmet. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en bestaat uit een online vragenlijst en een bloedtest naar antistoffen, er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Enkele vragen waar dit onderzoek zich op richt zijn: hoe is de verspreiding in Limburg, zijn er bij bepaalde groepen meer besmettingen, hebben sommige evenementen bijgedragen aan de verspreiding et cetera. De bestaande GGD testlocaties worden ook ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het coronavirus.

Meer informatie over het Corona Onderzoek Limburg en hoe men kan deelnemen is te vinden op de website van de GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg Noord.

Provincie Limburg steunt onderzoek

Het coronavirus en maatregelen hebben een grote impact op de samenleving. Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid), “Dit onderzoek levert belangrijke inzichten en kennis op die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van het gezondheidsbeleid en maatregelen in Limburg”. De Provincie Limburg hoopt door (financiële) ondersteuning te geven aan dit project dat het helpt om duidelijkheid en daarmee rust te geven over de aanwezigheid van corona en antistoffen bij Limburgers. “Voor deelnemers geeft dit onderzoek vaak het antwoord op de vraag waarnaar ze al langer op zoek zijn. En dát zorgt voor voldoende gemoedsrust en vertrouwen om – met inachtneming van alle regels rond corona – weer mee te doen in de samenleving”.

Onderzoek GGD naar antistoffen en verspreiding corona in Limburg

Veel mensen willen graag weten of ze antistoffen hebben tegen het virus, ook omdat veel mensen in de eerste golf niet zijn getest. Beleidsmakers en wetenschappers willen graag meer weten over de verspreiding van het virus en waardoor Limburg in de eerste golf zo zwaar is getroffen. Voor de GGD een reden om 10.000 Limburgers uit te nodigen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek, zodat zowel burgers als beleidsmakers en wetenschappers meer kunnen leren over de verspreiding van het virus in Limburg.

“We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de eerste golf. Welke factoren waren van invloed op besmetting, wat was de rol van publieke evenementen zoals carnaval of stadion bezoek? Ook kijken we naar bestaande klachten en hoe lang klachten aanhouden”, zegt prof. dr. Christian Hoebe, leider van dit wetenschappelijk onderzoek en tevens hoofd afdeling infectieziekten bij GGD Zuid Limburg en hoogleraar infectieziektebestrijding bij Universiteit Maastricht. “We nodigen mensen uit heel Limburg uit die minimaal 18 jaar zijn. Van Beekdaelen tot gemeente Peel en Maas, en van Venlo tot Eijsden-Margraten.”

Cookieinstellingen