Raadsfractie CDA wil aandacht voor prefabwoningen

Foto: H. Raab (User:Vesta), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Gemeenteraadslid voor het CDA Jos Schlössels stelt regelmatig vragen aan het College van B&W betreffende wonen in onze gemeente.

Ditmaal doet hij dat over de inzet van prefabwoningen. Naar aanleiding van een bericht over de bouw van prefabwoningen in Assen en Heerenveen in het NOS-achtuurjournaal van 8 oktober jongstleden wil Schlössels van het College weten of men binnen de gemeente al met prefabwoningen bezig is, dan wel of men in overleg wil gaan met woningcorporaties of andere partijen om binnen de gemeente met prefabwoningen aan de slag te gaan.

Schlössels in zijn schrijven aan het College van B&W: “Zeker met de toename van het aantal eenpersoons huishoudens is een prefabwoning dé oplossing voor de alsmaar stijgende woningnood. Wij lezen daarnaast steeds vaker dat jongeren kiezen voor klein maar fijn, zij hebben geen behoefte aan ruime luxe woningen met grote tuinen. Nee, sterker nog: niet het wonen maar de kwaliteit van leven voert bij de jongere generatie de boventoon. De prefabwoningen zijn verder de ideale oplossing voor het langer zelfstandig blijven wonen als mantelzorgwoning die pal achter of in directe nabijheid van de oorspronkelijke woning snel kan worden gerealiseerd. Met diezelfde snelheid kunnen deze woontypes ook weer opgepakt en mogelijk elders herplaatst worden. In eerdere correspondentie hebben wij een en ander nader toegelicht over het doel en tevens noodzaak.”

Verder vraagt Schlössels hoe het staat met in 2018 ingezette project Tiny Houses.

Reacties