Sinds 27 oktober 64.087 nieuwe positieve coronatesten gemeld

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

Afgelopen week zijn er 64.087 (een week eerder 67.542) nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19.

Er zijn in de afgelopen week 1966 (een week eerder 1739) patiënten door de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). De IC’s namen de afgelopen week 321 zieken op, 12 meer dan een week eerder. De afgelopen week zijn 435 (een week eerder 329) laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld.

In week 44 werd van 292.613 geteste personen de uitslag bekend: 48.495 testten positief op COVID-19. Een week eerder waren van de 321.379 ontvangen uitslagen er 59.091 positief. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is van week 43 op week 44 afgenomen van 18,4% naar 16,6%.

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het de kans groot is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. De aantallen van de voorgaande en de huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.

Reacties