Opwek zonne- en windenergie in Sittard-Geleen

Foto: CC0

Het College van B&W van Sittard-Geleen stemt in met het afwegingskader voor de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie.

Ook stemt het College in met de zoekgebieden, waarin wordt onderzocht waar windmolens en zonneparken kunnen komen en hoeveel elektriciteit die opleveren. Tevens stemt het College in met het bod van Sittard-Geleen voor de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg. In dat bod staat dat Sittard-Geleen met de aanleg van zonne- en windparken tot en met 2030 0,35 Terawattuur kan bijdragen aan de totale opwek in Zuid-Limburg. Voor heel Nederland is tot en met 2030 minimaal 35 Terawattuur nodig.

Om te komen tot het afwegingskader is een enquête gehouden en zijn bijeenkomsten geweest, zodat inwoners en belangenorganisaties konden reageren op de vraag waar volgens hen zonneparken en windmolens het beste kunnen komen in Sittard-Geleen. Die reacties zijn gebruikt voor dit afwegingskader en worden nadat de gemeenteraad erover heeft besloten, bekend gemaakt.

Reacties

Cookieinstellingen