Februari-update voor AEZEL.nu

Foto: © AEZEL

Het project Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen – kortweg AEZEL – startte in 2009 in Sittard, in de vorm van een samenwerking tussen bedenker Martin Pfeifer en het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen.

Het project wil erfgoedinformatie van mens en goed digitaliseren en laagdrempelig én authentiek visualiseren, om dit vervolgens beschikbaar te stellen aan een groot publiek.

Op 10 oktober 2020 werd de eerste versie van www.AEZEL.eu gepresenteerd aan het grote publiek. Honderden vrijwilligers hebben miljoenen genealogische en kadastrale gegevens ingevoerd, die gebundeld zijn in deze website. De Provincie Limburg heeft zijn waardering voor AEZEL uitgesproken en AEZEL voorgedragen voor de landelijke erfgoedvrijwilligersprijs!

Het webinar dat voorafging aan deze livegang met een toelichting op AEZEL is via deze link nog steeds te bekijken. U kunt gelijk naar het begin van het webinar door het bolletje te verschuiven naar minuut 5:30.

Sindsdien is er hard gewerkt om nieuwe informatie toe te voegen aan de database van AEZEL. De update behelst de volgende verbeteringen:

 • De layout van de homepage is aangepast. U kunt niet alleen vanuit het menu doorklikken naar het onderwerp dat u zoekt, maar ook vanuit de carrousel ‘Uitgelicht’. En er is een button ‘Laatste nieuws’ toegvoegd.
 • Onder het thema ‘Minuutplans’ zijn in plaats van 38 gemeenten nu 59 van de oude kadastrale gemeenten zichtbaar! Er is een bijna ononderbroken lint van Noord- naar Zuid-Limburg. Voortaan hoeft niet meer tot een update van de website gewacht te worden, maar kan nadat een nieuwe gemeente klaar is, deze ook snel op de website worden geplaatst. Ook het aantal icoontjes op de kaart is aanzienlijk uitgebreid.
 • De opzet van de database is vereenvoudigd, waardoor deze makkelijker en overzichtelijker in het gebruik is.
 • Een aantal verbeteringen is aangebracht bij de thema’s ‘Bronnen’, ‘Begraafplaatsen’, ‘Stolpersteine’ en de weergave van diakritische tekens.
 • Het probleem met het downloaden van scans is opgelost.
 • De belangrijkste teksten op de site zijn nu viertalig. Druk op de button taal en kies voor Nederlands, Engels, Frans of Duits. Let wel op: de laatst gekozen taal blijft staan.

Ook na deze update gaat het werk verder. In de loop van het jaar zijn de volgende toevoegingen voorzien:

 • De scans uit Alle Limburgers zijn overgezet, waarna Alle Limburgers uit de lucht gehaald kan worden.
 • Een stamboom-, statistiek- en collectie- en correctiemodule worden toegevoegd. Ook een dataset met betrekking tot gezagsdragers in Limburg door de eeuwen heen is voorbereid tot en met gemeentelijk niveau. Deze kan hopelijk dit jaar nog zichtbaar gemaakt worden op de website.
 • Aanvulling van het thema begraafplaatsen met de begraafplaatsen van Stramproy en Geleen.
 • Ook is begonnen met het ‘Project Archiefbrigade’, een samenwerking tussen het LGGI en de archieven, die tot doel heeft alle kerkregisters (en op den duur de burgerlijke stand registers) te scannen en te koppelen aan al ingevoerde datasets. Een eerste stap die samen met het RHCL gezet is, is het maken van een complete basislijst van de registers met vindplaats en een taakverdeling en afspraken rond de aanpak.
 • Opmerkingen, aanvullingen en correcties van bezoekers en gebruikers over deze nieuwe versie zijn meer dan welkom en kunnen op elke pagina worden ingediend via de gele button ‘Meldingen’.

Reacties