Aanleg infiltratiebakken in Molenweg Sittard

Werkzaamheden op Molenweg
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In de Molenweg in Sittard worden infiltratiekratten geplaatst die bij hevige buien het regenwater opvangen.

Het water sijpelt langzaam door de kratten naar waar het hoort te zijn: in de grond en niet in het riool. De aanleg van de infiltratiekratten is onderdeel van project Corio Glana.

Ook u kunt helpen om het regenwater in de grond te krijgen en niet in het vuilwaterriool. Dat kan door het afkoppelen van regenwater van het riool door het in uw eigen tuin op te vangen. Daar kunt u subsidie voor krijgen.

Door het afkoppelen van regenwater wordt de kans op wateroverlast tijdens hevige buien verkleind en wordt de kans groter dat de riolering het water kan verwerken en er geen riooloverstort plaatsvindt. Ook draagt afkoppelen bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. En bovendien draagt lozing van schoon hemelwater op het vuilwaterriool de werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties. (Lees hier waarom hemelwater niet in het riool moet.)

Bij nieuwbouw is het verplicht om regenwater af te koppelen. De gemeente stimuleert het afkoppelen van regenwater bij panden die voor 2000 gebouwd zijn door middel van een subsidie.

Bent u eigenaar van een woning van vóór het jaar 2000 die nog aangesloten is op een regenwaterriool? Dan kunt u subsidie krijgen. Deze subsidie is maximaal 10 euro per vierkante meter ‘afgekoppeld oppervlak’. Wanneer u bijvoorbeeld een dak van 40m² afkoppelt van het rioolstelsel en loost op eigen terrein bedraagt de subsidie hiervoor eenmalig €400.

Om de subsidie aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. In de subsidieregeling staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Lees de volledige subsidieregeling op overheid.nl.

Na ontvangst neemt de gemeente contact met u op om de maatregelen die u wilt nemen te bespreken. Een afspraak maken om bij u thuis te komen kijken of meer advies te geven, kan ook. Heeft u vragen over de regeling? Bel dan met de gemeente op nummer 14046 of stuur een e-mail naar [email protected].

Reacties