Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021

Foto: © Annet Wagener

De Kiesraad maakte vandaag de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend. Het opkomstpercentage was 78,7%.

Van de 13.293.081 kiesgerechtigden brachten 10.462.677 personen hun stem uit. Van de 37 partijen die deelnamen aan de verkiezing behaalden 17 partijen voldoende stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer, een naoorlogs record. Het aantal kandidaten dat werd verkozen met voorkeurstemmen was 43, hetzelfde aantal als in 2017.

Wijze van stemmen

 • In totaal zijn er 1.069.048 briefstemmen van kiezers binnen Nederland geteld. Hiervan waren er 3.080 (0,29%) ongeldig en 1.181 (0,11%) blanco.
 • Het aantal stemmen per volmacht was 917.698 (8.77%). Dat is lager dan in 2017 toen 964.811 keer bij volmacht werd gestemd (9,13%).
 • In totaal werden 10.422.852 geldige stemmen op kandidaten uitgebracht. Blanco stemden 17.173 kiezers (0,16%) en 22.652 (0,22%) stemmen waren ongeldig.

Kiesdeler

De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. De kiesdeler bedroeg 69.485 102/150 stemmen. Dit is berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen te delen door 150, het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer. De kiesdeler is dus: 10.422.852 : 150 = 69.485 102/150.

Zetelverdeling

De verdeling van de 150 zetels is als volgt vastgesteld:

VVD:                   34
D66:                   24
PVV (Partij voor de Vrijheid):      17
CDA:                   15
SP (Socialistische Partij):        9
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.):      9
GROENLINKS:                8
Forum voor Democratie:           8
Partij voor de Dieren:           6
ChristenUnie:               5
Volt:                   3
JA21:                   3
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP):  3
DENK:                   3
50PLUS:                  1
BBB:                    1
BIJ1:                   1

Verdeling restzetels

Bij de verdeling van de 150 zetels over de 37 deelnemende partijen is eerst bepaald hoeveel ‘volle zetels’ elke partij behaald heeft. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal keren dat de kiesdeler is gehaald. Er zijn 139 volle zetels verdeeld. Er waren dus nog 11 restzetels te verdelen. Twee restzetels zijn toegekend aan de VVD, één aan de PVV (Partij voor de Vrijheid), één aan het CDA, twee aan Democraten 66 (D66), één aan GROENLINKS, één aan de SP (Socialistische Partij), één aan de Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), één aan de Partij voor de Dieren en één aan Forum voor Democratie.

Reacties