Bekendmakingen d.d. 07-04-2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De links werden overgenomen van overheid.nl. Daar vindt u altijd de meest recente bekendmakingen.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om21.0134, Rosmolenstraat 4, 6131 HX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0180, Maria van Strijthagenstraat ong., 6141 CE Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om21.0108, Kamerlingh Onnesstraat 6, 6164 BM Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0173, Beekhoverstraat 55, 6166 AB Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0189, Halve Maanweg 8, 6121 PB Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0200, Kummenaedestraat 45, 6165 BT Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0187, Schaloenstraat 2, 6136 CM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0192, Daalstraat 41, 6165 TJ Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0193, Julianalaan ong., 6124 AH Papenhoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0190, Raadhuisstraat 4 en 4a, 6161 GC Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om21.0145, Rijksweg Noord 122, 6131 CN Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om21.0185, Aan het Bos 38, 6133 WD Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 13. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Soffritto, dossiernummer OV20.0418, Paardestraat 9A, 6131 HA Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 07-04-21
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0437, Dr. Philipsstraat 12, 6136 KS Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om21.0176, Grasbroekstraat 19, 6136 CB Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 07-04-21
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om21.0070, Norbertijnenstraat 64, 6166 AL Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 07-04-21
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0057, Jan Willenstraat ong., 6166 AX Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0018, Dempseystraat 50, 6135 CJ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 19. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Soffritto, dossiernummer OV20.0418, Paardestraat 9A , 6131 HA Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0083, Brandstraat 25A, 25B en 25C, 6131 CS Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0077, Molenaarlaan 27, 6132 BA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 22. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, IJssalon De Kleine Haan, dossiernummer OV21.0031, Bovenstraat 24 te 6141 CD Limbricht.
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om21.0075, Kanariestraat 12, 6165 SH Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 24. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Samen9 IJssalon/lunchroom/brasserie, dossiernummer OV21.0030, Ansemburgstraat 9 te 6161 EV Geleen.
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0035, Ringovenstraat 20G1 t/m 20G90, 6163 HK Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder geweigerd; dossiernummer Om21.0048, Marsstraat 24, 6161 XX te Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure).
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0250, Tomeikerweg 101, 6161 RB Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 28. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Samen9 IJssalon/lunchroom/brasserie, dossiernummer OV21.0030, Ansemburgstraat 9 te 6161 EV Geleen.
  overig – Sittard-Geleen – 07-04-21
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0680, Markt 6, 6161 GG Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om21.0048, Marsstraat 24, 6161 XX Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 07-04-21
 31. Openbare commissievergaderingen Waterschap Limburg 14 april 2021
  overig – Waterschap Limburg – 07-04-21
 32. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Westelijke Randweg (spoor en weg), Geleen, BUS 2021-051
  overig – Limburg – 06-04-21
 33. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 06-04-21
 34. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 06-04-21
 35. Openstellingsbesluit ‘Paragraaf 7 Samenwerking voor innovaties 2021’ Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2022 Provincie Limburg (POP3)
  verordeningen en reglementen – Limburg – 06-04-21
 36. Aanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag dakkapel Marisstraat 17, Marisstraat 17, 6165AP Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 02-04-21
 37. Aanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag tuinhuis, Keerweg 87, 6122CR Buchten
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 02-04-21
 38. Aanvraag omgevingsvergunning voor Realiseren van een medicijn afhaalautomaat gebouw, Kleine Steeg 7, 6131KJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 02-04-21
 39. Aanvraag omgevingsvergunning voor Kapvergunning Laco Geleen BV, Kummenaedestraat 45, 6165BT Geleen
  kapvergunning – Sittard-Geleen – 01-04-21
 40. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0651, Heistraat 52, 6142 AM Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 01-04-21

Reacties