Opstarten project ontwikkellocatie Cityflat Geleen

Cityflat Geleen (links), gezien vanaf dak Van Goyenflat
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft onlangs het nieuw programma ontwikkellocaties opgestart.

Daarmee wil het college kwalitatieve en duurzame ontwikkelingen van de diverse gemeentelijke ontwikkellocaties versnellen.

Eén van die ontwikkellocaties is de Cityflat in het centrum van Geleen. De achterkant van de Cityflat in Geleen kenmerkt zich als overlastlocatie (o.a. drugshandel) in de directe nabijheid van het centrum van Geleen.

De gemeente wil samen met de gebiedspartners een plan ontwikkelen om de locatie een impuls te geven, waarmee de leefbaarheid en sociale veiligheid in het gebied moeten worden verbeterd. In het gebied is beperkt ruimte om nieuwe woningen naar behoefte een plek te geven. Daarnaast komt er meer ruimte voor groen om bijvoorbeeld hittestress of wateroverlast tegen te gaan.

Bewoners en direct omwonenden van de Cityflat en ondernemers in de directe omgeving van het plangebied worden middels een informatiebrief geïnformeerd over het genomen initiatief en het vervolgproces. Alle belanghebbenden zullen door middel van beginspraak actief betrokken worden bij de verdere planvorming.

Reacties