PvdA vraagt om onafhankelijke MER inzake vakantiepark ESCS-terrein

Foto: © SmartProperty

De plannen om op het voormalige ESCS-terrein bij de Schwienswei in Sittard een ‘eco-leisurepark’ te vestigen leiden tot veel vragen bij omwonenden.

Dat blijkt uit twee petities, die donderdag worden aangeboden aan wethouder Pieter Meekels, en die samen ruim 2500 keer werden ondertekend.

In aanvulling op de reeds gestelde schriftelijke vragen van de PVV-fractie van 17 maart jongstleden wil de raadsfractie van de PvdA weten of het college bereid is om een onafhankelijke milieu effect rapportage (MER) uit te laten voeren voor de plannen. Want, zo stalt de fractie, pas dan kan door de gemeenteraad worden gewogen of het economische voordeel van de plannen opweegt tegen de nadelen ervan voor natuur, milieu en omgeving.

Reacties