Ontwikkelingen in het centrum van Sittard

Foto: SGN

Onlangs vond de raadsronde plaats over de binnenstedelijke ontwikkeling van het centrum van Sittard. Daar staan dingen te gebeuren.

Over niet te lange tijd wordt begonnen met het terugbrengen van water in de nu nog droogstaande dubbele gracht langs Fort Sanderbout. Daartoe wordt de dubbele gracht eerst iets meer uitgediept, zodat er een laag waterwerende betonietklei kan worden aangebracht, die moet voorkomen dat het water wegzakt in de bodem. Vervolgens worden er twee aansluitingen van de beek op de dubbele gracht gemaakt: een voor de toevoer uit en een voor de afvoer van het water naar de beek. Bij de oplevering worden ook de met graffiti bekladde muren op de wal bij Fort Sanderbout schoongemaakt. Verder wordt er een begin gemaakt met het aanleggen van de groene verbindingszone tussen de binnenstad en de Kollenberg via het terrein van de voormalige steenfabriek Sint Rosa. (Lees verder onder de foto.)

bekladde muur bij Fort Sanderbout

Ook wordt er gekeken hoe het werk van een van de meest bekende zonen van de stad – Toon Hermans – kan worden ingezet als visitekaartje voor het centrum van Sittard. Zo gaan er ideeën op om – in navolging van de zijgevel van het Toon Hermanshuis – tekeningen van Toon, of strofes uit zijn gedichten (‘versjes’, zoals Toon ze noemde) of ‘liedjes’ op de gevels van gebouwen in het centrum van Sittard aan te brengen. Daarover is het gemeentebestuur al in overleg met de familie Hermans.

Dan het voormalige pand van V&D. Het onder het oog van ex-wethouder Sjra Houtakkers zaliger verrezen kolossale pand – later door hem een architectonische blunder genoemd, die jarenlang de gemoederen in Sittard bezig hield – wordt over niet al te lange tijd onder het oog van zijn zoon en eveneens wethouder Andries Houtakkers weer afgebroken. Met spanning wordt afgewacht welk besluit er genomen gaat worden genomen over de uiteindelijke bestemming van de vrijkomende locatie.

V&D Markt Sittard
archieffoto 2015

Reacties