Raadsvergadering 22 april 2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Donderdag 22 april vergadert de gemeenteraad digitaal. Er is geen publiek toegestaan bij de vergaderingen.

De raadsvergadering begint om 18:30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Benoeming 2e plv. voorzitter raad
 4. Vaststellen van de notulen
 5. Lijst ingekomen stukken
 6. Voorstel tot bekrachtiging geheimhouding dossiers art. 213 a onderzoek warmtenet
 7. Kadernota grondbeleid
 8. Voorbereidingsbesluit Middengebied Noord
 9. Binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard
 10. 1e Programmarapportage
 11. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport armoedebeleid
 12. Uitgangspuntennotitie voor de omgevingsvisie
 13. Voorbereidingsbesluit Windpark Holtum Noord
 14. Bekrachtiging geheimhouding
 15. Art 213a onderzoek Warmtenet en Rondevoorstel
 16. Sluiting

Alle agendapunten en stukken kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website.

U kunt de vergadering in beeld en geluid live volgen via deze link en via streekomroep Bie Ós.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via e-mail stellen aan [email protected].

Reacties