Gezamenlijke handhavingsactie op en rondom Maasplassen

Op vrijdag 30 april is vanuit het samenwerkingsverband Samen Sterk in Limburg (SSIL) een gezamenlijke handhavingsactie uitgevoerd in het buitengebied op verschillende locaties op en langs de Limburgse Maasplassen.

De handhaving in het buitengebied is met name gericht op de vele natuur- en watergebieden die het Limburgs landschap rijk is. Daarbij zijn enkele tientallen medewerkers van de Groene Brigade van de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, Politie, KMAR, Stichting Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, BOA’s van de gemeenten Mook, Gennep, Bergen en Horst aan de Maas, Visstand Verbetering Maas en Sportvisserij Nederland ingezet.

In Limburg bevinden zich prachtige geultjes, beken en meren. Dit oppervlaktewater en de waterkeringen in Limburg worden ook beschermd door de partners van Samen Sterk in Limburg (SSIL). Het landschap is een onlosmakelijk deel van de Limburgse cultuur en identiteit. Landschap, natuur en water hebben niet alleen ecologische, maar ook recreatieve en maatschappelijke waarde. In Limburg wordt je dan ook hartelijk ontvangen om te genieten van de natuur, maar dit kan natuurlijk niet zonder ook rekenschap te houden met onze aanwezigheid in de natuur.

Resultaten gezamenlijke actie

Er werd onder andere gecontroleerd op naleving van de visserijwetgeving, overlast en overtredingen in natuurgebieden. Na zonsondergang is een natuurgebied immers verboden terrein ter bescherming van de natuur. In totaal zijn er bijna honderd vissers gecontroleerd op naleving van de visserijwetgeving tijdens de controle die tot in de laat in de avond duurde.

Er zijn zes processenverbaal opgemaakt in verband na zonsondergang in natuurgebied verblijven, daarnaast werden er nog diverse waarschuwingen uitgedeeld. Ook zijn er bekeuringen uitgereikt voor illegaal vuur maken en stoken in een ton zonder extra hittebescherming op de bodem. Ook werd er verboden vistuig aangetroffen, een jager gecontroleerd en drie bekeuringen uitgeschreven voor het parkeren van een auto in een weiland. Persoon die de hond liet loslopend in gebied waar die niet mag heeft een proces verbaal gekregen, twee anderen kregen een waarschuwing.

Daarnaast werd er een bekeuring uitgeschreven voor het vissen met dode vis als aas. Door Visstand Verbetering Maas (VVM) is ook de vispas van deze persoon ingenomen. Ook werd er veel jeugd aangetroffen in het buitengebied, die werden aangesproken om tijdig voor de zonsondergang te vertrekken.

Meldpunt visstroperij

Ben jij getuige van visstroperij? Maak hier dan direct melding van via www.meldvisstroperij.nl. Dit centrale meldpunt voor heel Nederland is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij (zowel met de hengel als beroepsvistuigen) effectiever te kunnen bestrijden.

Door bij je melding alle relevante informatie door te geven (inclusief details zoals de locatie, het tijdstip en kenteken- of registratiegegevens van een voer- of vaartuig) kan de hengelsportfederatie in de betreffende regio snel en doeltreffend actie ondernemen. De federatie zal de melding zelf oppakken met de inzet van Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren (BOA’s) en/of sportvisserijcontroleurs, of de melding doorzetten naar een andere opsporingsinstantie of terreinbeheerder. Houd er wel rekening mee dat federaties geen noodhulpdiensten zijn. In urgente situaties kun je beter de NVWA (0900-0388) of de politie bellen (0900-8844). Bij levensbedreigende situaties bel je het alarmnummer 112.

Samen sterk voor het buitengebied

Om de natuur en dieren in het buitengebied te beschermen maken we als overheid samen met andere organisaties een vuist in Samen Sterk in Limburg (SSIL). Doel is om misstanden in het buitengebied van Limburg effectief te kunnen aanpakken. Door middel van preventie, handhaving en opsporing werken de partners van SSIL aan een veilig buitengebied voor mens en natuur.

De druk op de natuur neemt steeds meer toe. Oorzaken hiervan zijn onder andere de toename van illegale activiteiten in het buitengebied, zoals (drugs)afvaldumpingen, wildcrossen en stroperij. De handhavingssamenwerking in het buitengebied wordt gevormd door 39 partijen waaronder de Groene Brigade, terrein beherende organisaties en de Limburgse gemeenten. Het signaleren en gezamenlijk acteren in de opsporing maakt dat misstanden en verdachten in het buitengebied kunnen worden aangepakt.

Meer informatie over het toezicht en handhaven in het buitengebied is te vinden op de website www.ssil.nl.

Bron: Provincie Limburg

Reacties